Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Ciconia nigra - Black Stork
Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 25 Mar 2021 21:47

Bēdīgi... bet būtu jāsagaida ne tikai raidītāja ziņas, bet arī faktiskās.. rīt.. :cry:
Jo UK wrote:
25 Mar 2021 20:54
I am so sorry to bring terrible news about Karula. He has died, according to the transmitter data.
The details of why, how or when are not clear just now.
i find it puzzling because yesterday they said he looked healthy and better than the day before . He ate food. And now, he is gone from us.

Sorry to have mad such a bleak post. There are no other word at the moment. We had such high hopes - - -

Man ir ļoti žēl, ka atnesu briesmīgas ziņas par Karulu. Pēc raidītāja datiem viņa ir mirusi.

Kāpēc? kā? kad? - sīkāka informācija par to nav gluži skaidra tagad.
Man tas liekas mulsinoši, jo vakar viņi teica, ka viņa izskatās vesela un labāk nekā dienu iepriekš. Un viņa paēda. Un tagad viņa ir prom.

Atvainojiet par tik drūmu ierakstu. Šobrīd nav citu vārdu. Mums bija tik lielas cerības - - -

User avatar
lianaliesma
Posts: 42778
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by lianaliesma » 25 Mar 2021 23:45

:cry:
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 13:03

Jo UK wrote:
26 Mar 2021 12:51
The searchers have just found Karula's remains. They think it was a predator attack which killed him. They see dog footprints in the snow.
They are still there, looking for the transmitter.

Meklētāji tikko atraduši Karulas mirstīgās atliekas. Viņi domā, ka viņu nogalināja plēsēju uzbrukums. Viņi redz sniegā suņu pēdas.
Viņi joprojām tur atrodas un meklē raidītāju.
Jo UK wrote:
26 Mar 2021 13:36
Volkan has found the transmitter.
He suggested snow and cold weather made feeding more difficult for creatures. Presumably a dog was driven to taking food where he found it.

I have told the group of all involved in this search that there are very many forum members who want to express their gratitude, admiration and great thanks to all of them for their dedication and obvious love for birds. I thanked them for answering the call.

Volkans ir atradis raidītāju.
Viņš pieļauj, ka sniegs un aukstais laiks radīja grūtības dzīvajām radībām baroties. Iespējams, ka sunim vajadzēja ņemt ēdienu tur, kur viņš to atrada.

Esmu teicis/teikusi visu šo meklējumu dalībnieku grupai, ka ir ļoti daudz foruma dalībnieku, kuri vēlas izteikt visiem pateicību, apbrīnu un lielu paldies par viņu centību un acīmredzamo mīlestību pret putniem. Es pateicos viņiem par atbildi uz zvanu.
Jo UK wrote:
26 Mar 2021 13:49
[..] Karula's remains were a bit scattered so that was evidence of predator attack rather than any other cause.

Karulas mirstīgās atliekas bija nedaudz izkaisītas, tāpēc tas drīzāk liecināja par plēsēju uzbrukumu, nevis kādu citu cēloni.

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 14:16

Ak, mīļā Karula! Cik ļoti ļoti žēl..

Image

Attēlā siluets no Mutlu fotogrāfijas, kas publicēta te https://www.looduskalender.ee/forum/vie ... 73#p783773

Šeit https://www.looduskalender.ee/forum/vie ... 96#p784396 Anne7 publicējusi Karulas ligzdas stārķēnu datu tabulu un izrādās - Karula bija puika.
Last edited by Made on 26 Mar 2021 23:03, edited 1 time in total.

User avatar
lianaliesma
Posts: 42778
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by lianaliesma » 26 Mar 2021 14:31

:cry:
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 21:40

Jo UK wrote:
26 Mar 2021 14:36
I have been trying toi understand how this happened. Mutlu sent a photo of the area where Karula was found. There are many obstacles, piles of wood. Mutlu said that the dog could have approached Karula unnoticed, then Karula could have been trapped between these piles of wood. Here is the photo he sent to me.

https://up.picr.de/40831291ad.jpg

[..] Mutlu atsūtīja fotoattēlu no vietas, kurā Karulu atrada. Ir daudz šķēršļu, kokmateriālu kaudzes. Mutlu teica, ka suns varēja nepamanīts tuvoties Karulai un noķert viņu [..]
Jo UK wrote:
26 Mar 2021 15:14
There were more pictures but I am not going to post them. We know enough.
Ir vairāk fotogrāfiju, bet es nedomāju tās publicēt. Mēs zinām pietiekami.
LK forumā Sova šeit https://www.looduskalender.ee/forum/vie ... 25#p784125 ievietojusi saiti uz šo video, kur redzami laikapstākļi un balto stārķu migrācijas pauze Stambulā. Michi raksta, ka tur plānota arī jaunas lielas lidostas būve.

Baltie stārķi Stambulā

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 22:03

Šodien jaunu datu nav Timmu (pēdējie 24.martā), bet pārējie turpina migrāciju. Katram sava bilde :P

Eedi no Ova upes (mazajā bildītē zem dzelzceļa upē "mezgliņš") ir palidojis nedaudz uz augšu meža-lauku mozaīkā, bet arī tur laikam ir grūti saskatāma upīte, par ko liecina varenais dzelzceļa tilts (tālāk ir vēl viens un nepārprotami pāri upei, kas saucas Kuleli)

Image
Last edited by Made on 26 Mar 2021 22:09, edited 1 time in total.

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 22:03

Karl II ir šķērsojis beidzot Marmora jūru, Dardaneļu šauruma pusē. Palidojis garām savā vārdā nosauktai apdzīvotai vietai Karli, viņš krusto Timmu ceļu un arī aizlido līdz Grieķijas robežai netālu no Timmu. Pēdējā vieta izskatās ceļa malas mitrājā (varbūt tur ir polderis).

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 26 Mar 2021 22:04

Auda ir prom no Izraēlas (24.martā bija tur, kur sarkanais punkts), pārlidojusi Sīrijas daļu, pa ceļam virs Orontes upes līkuma pārlaidusi nakti, un nu Turcijā apliekusi Iskenderuna līci. Dīvaini skatīties uz to "zobu" viņas ceļā pirms līča - it kā kalnu aizvējā gribējusi palikt.. tāpat arī līča kontūrā ierakstījusies, kalnos nekāpj.. Nu redzēsim, kā viņas stratēģija attaisnosies.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 27 Mar 2021 22:01

Karulas pēdējais stāsts ir ielikts arī Putnukartes aprakstos gan pie mazā lodziņa, gan pie sākotnējā apraksta. Urmass ir īsi uzrakstījis to, ko jau lasījām un Jo UK bija to pārpublicējusi LK forumā un tagad raksta no sevis.
Jo UK wrote:
27 Mar 2021 18:37
Final report about Karula, from me.

Yesterday i was privileged to be part of a conversation between the rescuers and Urmas. It was almost forensic in subject matter.
Volkan was an excellent detective, learning everything about the "crime scene"
He talked to local people who told him that there are many foxes and martens in the area. When martens take their chickens only feathers remain. Foxes and dog take the food a short distance away, or to a nest/burrow if there are young to feed.
It was thought that the wire fence would have kept a dog away from that immediate area, so more likely a marten or fox.
Urmas suggested that the dog foot prints could have occured post-mortem. Maybe the dog was not the culprit.
I asked about the possibility of pre-existing illness. They saw no sign of illness. They had watched Karula defend against other predatory birds . He chased them away,
Also, Volkan knows that he spent a night in a tree, so could fly at least a short distance.
No-one can guarantee that Karula was 100% healthy, but they saw a healthy bird which seemd "migration tired" on the first day they saw him. At the next visit he was better in energy.
They discussed the possibility of Karula hitting a power line. If so, it was not a serious injury or electrocution. Maybe he was stunned for a time.

I am so impressed by these people. When I congratulated Volkan on his good detective work he replied "Everything for Karula"

They wanted Karula to be healthy enough to continue migration and were so sad, as we are, that it didn't happen.

And now we have an empty space in our Tracker Map routine. :cry:

Vakar man bija privilēģija piedalīties sarunā starp glābējiem un Urmasu. Būtībā tā bija gandrīz tiesu ekspertu saruna.
Volkans ir lielisks detektīvs, izpētījis visu par "nozieguma vietu".
Viņš runājis ar vietējiem cilvēkiem, kuri viņam teica, ka apkārtnē ir daudz lapsu un caunu. Kad caunas paņem viņu vistas, paliek tikai spalvas. Lapsas un suns aiznes ēdienu nelielā attālumā vai uz migu/alu, ja ir mazuļi, kurus barot.
Tika runāts, ka stiepļu žogs būtu turējis suni prom no šīs tuvākās apkārtnes, tātad, visticamāk, cauna vai lapsa.
Urmass pieļāva domu, ka suņa pēdu nospiedumi varēja palikt jau pēc Karulas nāves. Varbūt suns nebija vainīgs.
Es jautāju par jau esošas slimības iespējamību. Viņi neredzēja slimības pazīmes. Viņi bija vērojuši, kā Karula aizsargājās pret citiem plēsīgajiem putniem. Viņš tos padzina.
Tāpat Volkans zina, ka viņš pavadīja nakti kokā, tātad varēja nolidot vismaz nelielu attālumu.
Neviens nevar garantēt, ka Karula bija simtprocentīgi vesela, taču viņi ieraudzīja veselīgu putnu, kurš pirmajā dienā, kad viņu redzēja, šķita "migrācijas noguris". Nākamajā vizītē viņš bija enerģiskāks.
Viņi apsprieda varbūtību Karulai ietriekties elektrolīnijā. Ja arī tā, tad tas nebija nopietns ievainojums vai elektrotrauma. Varbūt viņš kādu laiku bija apdullināts.

Šie cilvēki mani tik ļoti iespaido. Kad es apsveicu Volkanu ar viņa labo detektīvdarbu, viņš atbildēja "Viss Karulai".

Viņi vēlējās, kaut Karula būtu pietiekami vesela, lai turpinātu migrāciju, un bija tik skumji, tāpat kā mums, ka tas nenotika.

Un tagad mūsu ikdienas Tracker Map apskatā ir tukša vieta. :cry:
Anne7 ir ielikusi skaistu karti ar apkopojumu par Karulas migrācijas ceļiem 16.08.2018.-25.03.2021
https://www.looduskalender.ee/forum/vie ... 48#p784548

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 28 Mar 2021 00:12

Šodien jauni dati ir Timmu un Karl II - abi jau ir Bulgārijā. Auda Turcijā.

Nav saprotams, kas pamudināja Timmu veikt pagriezienu nost no ierastā stārķu ceļa, tajā vietā nav nekā īpaša, abās pusēs nelieli miestiņi. Galā ir kāsītis, laikam nakšņos :P Karlam arī tāpat, tikai viņam ir garāks kāsītis, pat pīķis, it kā viņš nevarētu izvēlēties starp ezeriņu, dīķi un ar darba instrumentiem apzīmētu teritoriju, par kuru man nav skaidrības pat no liela tuvinājuma, kādam nolūkam tāds poligons.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 29 Mar 2021 02:06

28.marts

Visiem 28.marta dati, tikai Audai 27.marts. Iepriekš atrādītās pozīcijas apzīmētas ar treknu sarkanu punktu.

Eedi ir visvairāk progresējis parastajā stārķu ceļā - iepriekš bija Turcijā, tagad cauri Bulgārijai un Rumānijā palidojis garām Brailas salas putnu barošanās laukiem un arī Galati pilsētai, un pāri Donavai, un nu jau ir netālu no vietas, kur Māris Strazds pērn panāca promlidojošo Mari ganāmies Prutas krastos Rumānijā pie robežas ar Moldovu.
Timmu arī ir Rumānijā, bet lido pāri Karpatu kalniem (kartē ar tumšāku zaļu). Un atkal viņa ceļā ir krass pagrieziens.. galva viņam šoreiz sagriezās uz dienvidaustumiem pie kādas upes, kas ar aizsprostiem padarīta par ūdenskrātuvju virkni, pēc nolidotiem 40 km viņš apmeties arī kādas nelielas upes krastā.
Karl II lido maziem gabaliņiem. Pēdējās dienas lidojumu - nepilnus 20 km viņš atlidoja atpakaļ un izskatās, ka apņēmis to ezeriņu pie dzelzceļa (netālu no slavenas vīna darītavas Karnobat pilsētā) un nelaiž vaļā.
Turcijā pie Konjas ir vairs tikai Auda. Pēdējo dienu labi lidojusi :P

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 29 Mar 2021 17:52

29.marts

Pagaidām jauni dati tikai Eedi. Viņš ir Moldāvijā, un tā viņš ir lidojis arī iepriekšējos gadus :)
Izskatās, ka galā viņš meklē vietu atpūtai.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 30 Mar 2021 02:36

Timmu un Auda arī devuši ziņu. Audai tas ir divu dienu lidojums no sarkanā punkta. Drīz viņa arī būs Eiropā. Timmu atkal iezīmējis aso pagriezienu, nu uz māju pusi. Laikam pie tās vakardienas mazās upītes viņš ilgi šorīt kavējies, lai gan pēdu nav daudz, bet arī tālākais lidojums nav garš. Abiem maršruta gali "pliki" - it kā lidojumā.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 01 Apr 2021 03:16

31.marts

Auda iepauzē nokļūšanu Eiropā, apmetusies pie aizsprosta Babasultan Boleti, bet rosās pa lauksaimniecības zemi - tur redzami stādījumi. Karl II joprojām ir 28.marta dati Bulgārijā un Eedi - 29.marta dati Moldovā. Timmu lidinās kā šaha zirdziņš, negaidīti tie viņa pagriezieni. Tagad ir pāri visai Rumānijai, maršruta galā atpūta, tālāk robeža ar Ukrainu.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 01 Apr 2021 15:22

1.aprīlis

Jauni dati Eedi un Karl II. Abi tie pēdējās divās dienās saveidojuši tos mezglus maršruta galos pie vietējām upēm. Eedi ir Ukrainā, kādus 30 km no Viņņicas, bet Kārlis - Bulgārijā, apm. 15 km no ielidošanas Rumānijā.

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 05 Apr 2021 09:08

4.aprīlis

Audai ir 3.aprīļa dati, pārējiem - 4.aprīļa. Auda 31.martā bija atrādījusies pie Bursas, kur bija nelielā atpūtas pauzē pirms Marmora jūras šķērsošanas. Pēc tam pagriezās uz Bosfora jūras šaurumu, krustodama Kārļa un Eedi ceļus to krustpunktā (šajā mērogā :P ) un tad tieši pāri Stambulai un tālāk Bulgārijā apstājās nelielas pilsētas Sredec pievārtē. Karl II ir Moldāvijā, ielidoja tur caur Ungheni apkārtni (tur robežu šķērsoja Māris Strazds, kad brauca satikt Kati pie Jasiem). Kārlim maršruta galā ir zigzags pie ūdenskrātuves. Eedi ir vistuvāk mums - nieka 30 km no Minskas. Un Timmu arī jau ir Baltkrievijā :lol: - triju valstu robežu satekā izvēlējies ne Polijas vai Ukrainas, bet tieši Baltkrievijas ieloku. Kāsis maršruta galā satelīta kartē rādās interesantā vietā - divu toņu zaļais, plikumi meža segā.. (vai nu kas rakts ārā vai aprakts? :roll: )

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 06 Apr 2021 11:49

6.aprīlis

Visiem kartē 5.aprīļa dati, izņemot Eedi, kuram joprojām 4.aprīlī fiksētā vieta netālu no Minskas. Iespējams, ka patreiz viņš jau ir mājās :P Timmu jau ir Lietuvā pie Ukmerges. Galā ir neliels robs, varbūt nakšņos tur. Karl II ir Ukrainā netālu no Viņņicas (apmēram tur bija Eedi 31.martā). Viņš apstājies atpūtai. Auda "pārkārtojusies" no Eedi joslas uz Kārļa joslu :P

Image

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 07 Apr 2021 11:26

7.aprīlis

Timmu varētu būt jau mājās :D
Putnukartē ienāku'ši 6.aprīļa dati un viņš bija vakar jau pie Mazsalacas. Un cik tad tur tālu - pāri robežai uzreiz ir viņa Pērnavas apriņķis un šķiet, ka viņš dzīvo tā dienvidu daļā. Ieliku bildi, kā viņš lido pāri Latvijai.

Image


Karl II arī 6.aprīlī ir dati, bet viņš dzīvojas tajā pašā vietā Ukrainā netālu no lielas pilsētas Hmeļņickas pie Terešivci ciema, kur pie upes ar aizdomīgi "sapuvušu" nosaukumu Hnyla (Гнила) ir kādi 3 aizsprosti. Bildes gan skaistas :P
https://www.google.com/maps/place/Hnyla ... 8324?hl=lv

Made
Posts: 7769
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Melno stārķu migrācija, 2018-2021

Post by Made » 10 Apr 2021 13:51

10.aprīlis

Timmu tiešām jau ir mājās un Eedi pat paguva 8.aprīlī atrādīties Karulas ligzdas tiešraides kamerā :D :D :D

Te ir Eedi redzams viewtopic.php?p=274389#p274389

Un šodien arī Karl II jau lido pāri Latvijai (pēc vēl jaunākas slepenas kartes jau pāri tam Krāslavas ceļam un taisnā virzienā uz Aglonu https://www.looduskalender.ee/forum/vie ... 23#p788623) :P

Auda gan ceļo maziem gabaliņiem, viņa vēl Bulgārijā atpūšas.

Image

Post Reply

Return to “Melnais stārķis”