Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Other bird species
User avatar
lianaliesma
Posts: 37107
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by lianaliesma » 02 Jul 2016 23:23

2.jūlijs

Mazie klijānēni izauguši un nu jau nenotverami mūsu skatam... Mazie grauzēju baudītāji, lai jums veiksmīgas medības! :P

Te Hagnat sezonas dramatiskākās epizodes apraksts:

Man varbūt visvairāk šajā sezonā atmiņā paliks šī epizode :
11.jūnijā visu dienu spēcīgi lija. No rīta mammīte pāris reizes uz īsu brīdi atstāja ligzdu, lai medītu, bet bez panākumiem. Šajā dienā barība vispār netika atnesta uz ligzdu.
Iepriekšējā dienā bija bijušas tikai trīs peles un žurka. Pēdējā lauku pele tika atnesta jau 13:08, un to dabūja tikai jaunākais mazulis.
Nākamajā dienā (12.jūnijā) arī lija un mazuļiem barība bija jāgaida vairākas stundas. Mēs redzējām pāris smagu strīdu starp mazuļiem, pat par atriju. Cīņā par pirmo piegādi jaunākais mazulis gandrīz tika nogalināts. Pirmais medījums ligzdā nāca vēlu, 16:30, bet pēc tam jau sekoja 19 piegādes, galvenokārt sliekas.
Veiksmīgākais (vecākais) mazulis bez barības bija vairāk nekā 51 stundu, otrs - pat vairāk nekā 56 stundas.

Hagnat wrote: To me perhaps the most memorable episode of this season:
On June 11 it rained heavy all day. In the morning mother left the nest a couple of short times to hunt but with no success. That day no food was brought to the nest at all.
The previous day had been already very poor with only three voles and a rat. The last vole came as early as 13:08 and was eaten by one young only.
The next day (12th) started wet and the young had to wait many hours for food. We saw a couple of heavy fightings between the young, even over a pellet. In a fight for the first delivery the youngest chick was nearly killed. The first food came as late as 16:30 but after that first one came a long stream of 19 deliveries, mainly of earthworms.
The most lucky young had been over 51 hours without food, the other even over 56 hours.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa

User avatar
Vērotāja
Posts: 29166
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by Vērotāja » 03 Jul 2016 12:23

Lai veiksmīga dzīvošana mazajiem klijāniem :D

Hagnat pieminētā epizodie tiešām bija dramatiska. Vairāk vai mazāk smagi plūktiņi redzēti visās ligzdās, bet šādu kautiņu vēl nebija nācies redzēt. Uz dzīvību un nāvi.
Tas bagātina mūsu pieredzi, tagad mēs zinam, ka var būt arī tā...
Foruma noteikumus un vadlīnijas lasīt te Foruma misija lasāma te
Jāņa Ķuzes noteiktā vadlīnija pierakstiem no jūras ērgļu ligzdas lasāma te

User avatar
Jamsis
Posts: 1393
Joined: 01 Mar 2015 15:49

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by Jamsis » 03 Jul 2016 13:20

Mazie, nu jau lielie klijāni, lai jums veiksmīgas medības :D

User avatar
lianaliesma
Posts: 37107
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by lianaliesma » 04 Jul 2016 19:11

No LK, Hagnat ir apkopojis barības piegāžu biežumu un sastāvu laikā no 10. līdz 30.jūnijam...
Hagnat wrote:Summary of the last three weeks (10 - 30 June 2016) of food delivery to the young Buzzards
In addition to watching the web cam directly, from June 11 onwards I have searched the videos in the archive in detail for food items brought to the nest.
On June 30 the oldest young was 49 days old and the youngest 46. On June 26 the young started leaving the nest. The morning of July 1 was the last time food was delivered to the nest and eaten there, and the evening of that day the last young was seen on the nest.

The number of food items delivered to the nest per day
Image
On June 11 nothing was delivered because of the bad weather.

Variation in the food per day as a percentage of the daily totals.
Image

- Mammals were usually voles, but also rats, moles and mice, usually impossible to tell witch species.
- Amphibians were Common toads and frogs of unknown species. Toads seemed more popular than frogs, although the young usually needed the help of one of the parents to eat them, while they had no problems with frogs.
- Invertebrates were earthworms, likely of various species. Some were very big. Most were caught after rainy weather, most notably on June 12 and the following four days.
- Birds were not identified to species in this period of time. Usually it were juvenile songbirds or waders/meadow birds. Quite a few looked like thrushes or pipits. On June 13 an unidentified much bigger bird was brought and eaten. Earlier, on June 2, an exceptional prey was a Great Spotted Woodpecker.

Distribution of the four categories over the total of 222 prey items
Image

In total almost as many earthworms(invertebrates) as amphibians, but of course the volume of worms is much less than any of the other animals. Perhaps one average vole equals the weight of 20 worms. But in the end it is the nutritional value that counts. Bones and fur or feathers are swallowed but later regurgitated in pellets.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa

User avatar
Vērotāja
Posts: 29166
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by Vērotāja » 04 Jul 2016 20:11

lianaliesma, paldies, ka iekopēji. Patiešām ļoti interesanti.
Foruma noteikumus un vadlīnijas lasīt te Foruma misija lasāma te
Jāņa Ķuzes noteiktā vadlīnija pierakstiem no jūras ērgļu ligzdas lasāma te

User avatar
lianaliesma
Posts: 37107
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by lianaliesma » 18 Jul 2016 03:00

17.jūlijs

Ziņa no LK - Abi mazuļi bijuši puikas...
savvy wrote:Hi,
a bit late, but if here's still somebody who's interested - the news from the lab are, that this year's chicks appeared to be males.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa

User avatar
lianaliesma
Posts: 37107
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Peļu klijāni Igaunijā, 2015-2016 (Mari un Miķelis)

Post by lianaliesma » 18 Oct 2016 10:10

18.oktobris

10.09 Kamera strādā, skaņas joprojām nav.
Image
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa

Locked

Return to “Citas putnu sugas”