Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 14 Sep 2020 22:03

Sharyn Broni (Ranger, DOC)
I received your letter and lovely stories, poems and questions today.
Here are the answers.
Yes it can be really cold and windy here, sometimes so windy you cannot stand up!
Atawhai can eat up to 1.5kg in a meal, but not everytime, usually it would be around 500g.
Today Atawhai is 228 days old.
She was 8.2kg last Tuesday and will be weighed again tomorrow.
Her wings are nearly 3m long.
We hope that in 7 or 8 years time she will lay her first egg.
Atawhai's birthday is on the 31st January.
She hatched on the 31st January 2020.
Weighing occurs once a week.
Albatross can live up to 60 years of age.
When Atawhai returns as a 5 year old she will recieve 2 or 3 new colour bands.
Her besk is about 15cm long which is as long as my hand.
Atawhai has so many feathers on her wings I have not been able to count them.
She is nearly 1m tall.
Šarona Broni(DOC)
Es šodien saņēmu jūsu vēstuli un jaukus stāstus, dzejoļus un jautājumus.
Šeit ir atbildes.
Jā, šeit var būt patiešām auksts un vējains, dažreiz tik vējains, ka nevar piecelties!
Atawhai maltītes laikā var apēst līdz 1,5 kg, bet ne vienmēr, parasti tas būtu aptuveni 500 g.
Šodien Atawhai ir 228 dienas veca.
Viņa pagājušajā otrdienā bija 8,2 kg un rīt atkal tiks nosvērta.
Viņas spārni ir gandrīz 3 m gari.
Mēs ceram, ka pēc 7 vai 8 gadiem viņa izdēs savu pirmo olu.
Atawhai dzimšanas diena ir 31. janvāris.
Viņa izšķīlušies 2020. gada 31. janvārī.
Svēršana notiek reizi nedēļā.
Albatross var dzīvot līdz 60 gadu vecumam.
Kad Atawhai atgriezīsies 5 gadu vecumā, viņa saņems 2 vai 3 jaunas krāsu joslas.
Viņas knābis ir apmēram 15 cm garš, kas ir tikpat garš kā mana plauksta.
Atawhai uz spārniem ir tik daudz spalvu, ka es tās nespēju saskaitīt.
Viņa ir gandrīz 1m gara.(GT)

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 14 Sep 2020 22:07

15.septembris
Labrīt!
6.29
Pavisam drīz šie skaistie spārni aiznesīs albatrosu bērnu .
Image
6.30
Image
6.31
Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 14 Sep 2020 23:36

7.32
Atawhai šodien ļoti apņēmīga,mēģinājumi seko viens otram.
Image
7.33
Image
8.03
Tad dodas parastajā virzienā,lai pēc brīža parādītos ostas kamerā.
Image
Ostas kamera fiksē momentus ik pa 5-7 minūtēm.Nākošajā attēlā jau vairs neredz nevienu albatrosēnu. ;) :?:
Atliek gaidīt viņas atgriešanos vai kādu paziņojumu.

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 15 Sep 2020 08:29

8.47
Atlido tētis OGK,ilgi gaida savu bērnu,bet meitene neparādās. ;)

Royal Cam Albatross ~ Amazing OGK Waits 2.5 Hours For Atawhai But She Doesn't Show Up 💕 9.15.20
Lady Hawk

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 15 Sep 2020 11:37

Sharyn Broni (Ranger, DOC)
Kia ora katou (hello everyone)
Today Atawhai is 229 days old and weighs 7.9kg. Her weight is tracking normally as these chicks do loose weight prior to fledging. She had been located 100m down the hill in front of the Hcam view this morning. It is likely that she has hovered in stages to get all the way down there. It is not clear whether OGK fed her today, he did however feed her on Sunday and it is likely that an unidentified parent fed her yesterday...
Šerina Broni (Ranger, DOC)
Kia ora katou (sveiki visi)
Šodien Atawhai ir 229 dienas veca un sver 7,9 kg. Viņas svars ir normāls, jo šie cāļi zaudē svaru pirms bēgšanas. Viņa šorīt bija atradusies 100m lejā no kalna, iepretim Hcam skatam. Visticamāk, ka viņa ir pakāpusies, lai tur nokļūtu līdz galam. Nav skaidrs, vai OGK šodien viņu baroja, tomēr svētdien viņš to baroja, un, iespējams, vakar nenoskaidrots vecāks viņu baroja.
(GT)
Pašlaik varētu būt aizlidojuši kādi 6 bērni,bet konkrētu ziņojumu sola pirmajā bezvēja dienā.Mēdzot būt gadījumi,ka albatrosēns aizlido,bet pēc laiciņa ir krastā.

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 15 Sep 2020 22:41

Apgalvot nevar,bet liekas,ka pie kameras nakšņo mazā princese. :?:
Bērni nepārtraukti pārvietojas un uz zaļā gredzena reti izdodas ieraudzīt 50.
18.14
Mazā dodas un nakšņošanas vietu :)
Image
18.22
Šoreiz tiek izvēlēta vieta virs kameras.
Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 15 Sep 2020 22:49

16.septembris
Labrīt!
Bērns jau nomodā un atkal vējaina diena priekšā.
Tiek ziņots,ka vakar pēcpusdienā bija aizlidojuši jau 9 albatrosēni.
Image
Atawhai vingrina spārnus,tad atkal dodas pastaigā.
6.24
Image
6.34
Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 15 Sep 2020 22:51

7.18
Albatrosu bērns redzams ostas kamerā.
Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 10:53

16.septembris ir kļuvis par pēdējo dienu,kad varējām vērot skaisto albatrosu bērnu. :cry: :)
Tagad atliek cerēt ,ka viņai viss izdosies un pēc vairākiem gadiem meitene atgriezīsies .
Kā parasti pārņem skumjas,bet tā ir brīva putna dzīve.
Sharyn Broni (Ranger, DOC)
Atawhai our Royal Cam chick has fledged!
After weeks of flapping on ground, holding her wings out facing the wind and getting in some much-needed hovering practice, our recently named Royal Cam star Atawhai has gained enough strength to take-off from the headland and leave her nest.
At 230 days old she'll now fly and navigate the ocean as she leaves Pukekura/Taiaroa Head to feed off the edge of the continental shelf on the east coast of the South Island, before taking the long 9000km journey to one of the richest areas of marine life in the world, the continental shelf of the western side of South America.
This is not a goodbye but a very long 'see-ya-later' as we'll hopefully see Atawhai return to the colony in 4 - 10 years, where she might be the parent of the next Royal Cam Star…
Atawhai has been marvellous company and we wish her well on the next stage of her amazing voyage across the Pacific Ocean, Moana-Nui-a-Kiwa. We can all help out by reducing plastic consumption and only supporting sustainable, albatross safe fishing industries.
It is with very special thanks to Cornell Bird Lab that we have had such an amazing view of Atawhai's life so far.
She is now the 10th chick to fledge, getting a little ahead of herself, 14 are left to go.

We may get to see OGK and YRK again as they will keep coming in until they are sure that she has gone. The cam has been left on her old nest for the night but we will zoom out again in the morning to get a chance of albatross activity in the area.
Thanks for watching.
Šarona Broni(DOC)
Atawhai, mūsu Royal Cam cālis ir aizlidojis!

Pēc vairāku nedēļu ilgas plandīšanās pa zemi, spārnu turēšanas pret vēju un iekļūšanas dažās nepieciešamajās lidināšanās praksēs, mūsu nesen nosauktā Royal Cam zvaigzne Atawhai ir ieguvusi pietiekami daudz spēka, lai paceltos no zemesraga un atstātu savu ligzdu.
Pēc 230 dienu vecuma viņa tagad lidos un virzīsies okeānā, izejot no Pukekura / Taiaroa Head, lai pabarotu kontinentālā šelfa malu Dienvidu salas austrumu krastā, pirms devās garajā 9000 km garajā ceļojumā uz vienu no bagātākajām teritorijām, jūras dzīve pasaulē, Dienvidamerikas rietumu puses kontinentālais šelfs.
Tā nav atvadīšanās, bet ļoti ilgs “redzēsim vēl”, jo, cerams, redzēsim, kā Atawhai pēc 4 - 10 gadiem atgriežas kolonijā, kur viņa varētu būt nākamās karaliskās kameru zvaigznes mamma ...

Atawhai ir bijusi brīnišķīga kompānija, un mēs viņai novēlam veiksmi nākamajā apbrīnojamā brauciena posmā pāri Klusajam okeānam Moana-Nui-a-Kiwa. Mēs visi varam palīdzēt, samazinot plastmasas patēriņu un atbalstot tikai ilgtspējīgu, albatrosam drošu zvejniecības nozari.
Ar ļoti īpašu pateicību Cornell Bird Lab mums līdz šim ir bijis tik pārsteidzošs skats uz Atawhai dzīvi.

Tagad viņa ir 10. cālīte, kas sākusi lidot, nedaudz apsteidzot sevi, paliek 14.
Mēs varēsim atkal redzēt OGK un YRK, jo viņi turpinās ienākt, kamēr nebūs pārliecināti, ka viņa ir aizlidojusi. Kamera ir atstāta uz nakti pie viņas vecās ligzdas, bet mēs no rīta atkal tuvināsimies, lai iegūtu iespēju albatrosa aktivitātēm šajā apgabalā.

Paldies par skatīšanos.
(GT)

User avatar
lianaliesma
Posts: 42428
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by lianaliesma » 16 Sep 2020 11:59

Lai veiksmīgs mūžs mazajai albatrosu meitiņai Atawhai! :P
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 23:03

Mazliet senāka pagātne,kuru gribas atcerēties ;)
Image

Image

Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 23:04

...un pavisam nesenas atmiņas
Image

Image

Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 23:05

Image

Image

Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 23:05

Image

Image

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 16 Sep 2020 23:12

Un pēdējās dienas rīts pirms lielā lidojuma.

Royal Cam Albatross ~ ATAWHAI HAS FLEDGED 💕 230 Days Old 💕 9.16.20
Lady Hawk

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 17 Sep 2020 00:10

Interesanta informācija par 2007.gada albatrosu mazuli,kurš aizlidoja ar raidītāju un ir savāktas ziņas par putna ceļojuma sākuma posmu.Viņš atgriezās Jaunzēlandē pēc septiņiem gadiem.
https://sites.google.com/site/animaltra ... XLnCccEeTI

Zinta
Posts: 365
Joined: 12 May 2014 16:54

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Zinta » 17 Sep 2020 09:39

Paldies par skaisto fotostāstu visas sezonas garumā!
Lai drošs un veiksmīgs lidojums visiem šīgada skaistuļiem!

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 18 Sep 2020 13:56

18.septembris
Labdien!
Mazās albatrosu meitenes pļaviņa ir tik vientuļa ;)
Image
Image

Svešie albatrosi arī neparādās.Jācer uz tiem,kas sāks atgriezties,lai veidotu ģimenes vai satiktu savus dzīvesbiedrus.
Pirmais albatross ir atgriezies,tas ir albatross ar gredzenu BLW - 9 gadus veca albatrosu meitene,kura ir pāra meklējumos.
Image

Par godu pirmā albatrosa atlidošanai pirmdien pilsētā notiks svētki un zvanīs visi pilsētas zvani. :)

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 21 Sep 2020 22:12

22.septembris
Labrīt!
Jaunzēlandē atkal jauns rīts.
6.24
Image
6.43
Ostas kamerā redzams albatrosu bērns, kurš vēl nav aizlidojis
Image
Vakar Dunedinā bija svētki ar zvanu skaņām,tika godināts pirmais albatross,kurš atgriezies jaunajā sezonā.
https://www.facebook.com/StMattsDn/vide ... 0395742383
Aizlidojuši jau 12 albatrosēni,bet pārējos šodien svēršot.

Raganiete
Posts: 7488
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019/2020

Post by Raganiete » 23 Sep 2020 10:12

23.septembris
Labdien!
Pirmais misēklis,bet ar labām beigām.
Viens no aizlidojušiem albatrosēniem nav pārāk tālu ticis.
Nolaidies aiz ostas,kur viņu pamanījuši cilvēki. :)
Sharyn Broni (Ranger, DOC)
Fledging Update.
This chick has attempted to fledge but has instead ended up on the other side of the harbour at Aramoana. Although up can see Taiaroa Head in the background in this image she could not be seen from the headland even with binoculars as she was tucked in by the dunes.A member of the public phoned the Department of Conservation office and she is being returned to the headland to try again.
This the chick a couple of days younger than Atawhai, her nest is well down the hill, hopefully she gets a better send off next time.
Now she is back there are 10 chicks remaining on the headland.
Image

Šarona Broni (Ranger, DOC)
Sākotnējais atjauninājums.
Šis cālis ir mēģinājis aizbēgt, bet tā vietā nonācis ostas otrā pusē pie Aramoana. Lai arī augšpusē šajā attēlā Taiaroa Head var redzēt fonā, viņu pat no binokļa nevarēja redzēt , jo viņu slēpa kāpas. Sabiedrības loceklis piezvanīja Dabas aizsardzības departamenta birojam, un viņa tiek atgriezta zemesragā, lai mēģinātu vēlreiz.
Cālis ir pāris dienas jaunāks par Atawhai, viņas ligzda atrodas pa labi no kalna, cerams, ka nākamajā reizē viņa labāk aizlidos.
Tagad viņa ir atgriezusies, un zemesragā ir palikuši 10 cāļi.
(GT)

Post Reply

Return to “Albatrosi, Vētrasputni”