Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

16.septembris
Tiaki ir vēl tepat(pārsvarā atpūšas).Šodien atlido viens no vecākiem ,tā laikam mamma LGL,jo izsekošanas kartē LGK atkal devies okeānā.

Royal Albatross ~ Tiaki's Morning Exercises! Parent In For Feeding! Tiaki & Chick Visit! ♥ 9.16.21
Lady Hawk
Image
18.43
Ir vakars un Tiaki vēl nav aizlidojusi,redzams vēl kāds kaimiņu bērns.
Bērni sagaidīs īstos vējus :)
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

17.septembris
Tiaki vēl priecē savus vērotājus :) ,vienīgi kamerai pazudušas tuvināšanas spējas un albatrosu meitene nenāk tuvāk kamerai. :)

Royal Albatross ~ Tiaki & Friend Greet The Morning! Wing Exercises ~ No Wind No Flight 😊 9.17.21
Lady Hawk
16.24
Tā ir Tiaki,jo uz muguras redzama raidītāja kastīte. :)
Image

Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

18.septembris
Divi momentuzņēmumi no ostas kameras(laikam arī Tiaki tur uzturas)
Image

Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

19.septembris
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)

There are 18 chicks remaining on the headland this morning, this included Tiaki and Plateau chick. Tiaki has been over in view of the Port Otago Hcam.
Image
(Image credit: Sharyn Broni)
This morning RLK came in looking for his chick (SSTrig). Tiaki (on the left) and Plateau chick (displaying on the right) tried for a free feed but RLK did not oblige.
Tiaki is now 238 days of age, Plateau chick, a male, is 234 days of age.
Note that there is some error while Tiaki has not fledged yet.

Chicks that have fledged will be adapting to life on the ocean and feeding off the east coast of New Zealand before heading to the other side of the Pacific Ocean.

Other News

We hope to have the replacement part for cam controls soon.
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visiem)

Šorīt zemesgabalā palikuši 18 cāļi, tostarp Tiaki un Plateau cāļi. Tiaki ir beidzies, ņemot vērā Port Otago Hcam.(GT tulkojums ,kurš liekas nav precīzs)

Šorīt RLK ienāca, meklējot savu cāli (SSTrig). Tiaki (kreisajā pusē) un plato cālis (attēlots labajā pusē) mēģināja iegūt bezmaksas barību, bet RLK nebaroja kaimiņu bērnu.
Tiaki tagad ir 238 dienas vecs, plato cāli, tēviņš, ir 234 dienas vecs.
Ņemiet vērā, ka ir radusies kļūda, kamēr Tiaki vēl nav izlādējies.

Izbēgušie cāļi pielāgosies dzīvei okeānā un barosies pie Jaunzēlandes austrumu krastiem, pirms dosies uz Klusā okeāna otru krastu.

Citas ziņas

Mēs ceram, ka drīzumā būs pieejama rezerves daļa kameras vadības ierīcēm.

Ir divi Lady Hawk video,skaisti...
Taču īsti noticēt,ka Tiaki ir aizlidojusi varēs tikai tad,kad Sharyna to paziņos.

Royal Cam Albatross ~ Tiaki & Plateau Chick Begging RLK For A Feed! Lots Of Wheeing! 9.19.21


Royal Cam Albatross ~ Tiaki's Beautiful Skycalls!! 💕💞💕 Music To Our Ears! 9.19.21
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

20.septembris
Atkal rīts un tā tomēr ir Tiaki,jo uz muguras ir raidītājs(tā vismaz izskatās)
06.51
Image

Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

21.septembris
Prātīgais albatrosu bērns nav aizlidojis. :)
Tiaki vingrina spārnus un demonstrē savu kastīti uz muguras. :)
6.21
Image
6.53
Liekas,ka tā arī ir Tiaki,kura sarunājas ar kādu citu bērnu un to varēja vērot ostas kameras uzņēmumos.
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)
15 from 30 chicks have fledged with Tiaki and Plateau chick still remaining on the headland. Many of the remaining chicks are so mobile that they may be found 200m from their nest.
Data blips from satellite locations continue to be a feature of Tiaki's GPS data, this will change when she has fledged.
https://my.wildlifecomputer...

Today on day 240 Tiaki is 8.2kg which is a little up from last week and within normal weight range for a female at this stage. Looks like a parent is in for her at 10.56am.

Tracking and banding are two ways that increase our knowledge about the lives of birds.

Recently a report of a Northern Royal Albatross found deceased at La Serena, Rocha, Uruguay was sent to our national bird banding database. Data provided by Pablo Sena and we can confirm that this was a 45 year old banded in 1976 prior to fledging on the Middle Sister island of the Chatham Islands. This same albatross had been sighted once in 1994 also on the Middle Sister in November.
Image
(Image credit: Pablo Sena)
Without the band age and location of fledging and breeding would remain unknown.
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visiem)
15 no 30 cāļiem ir aizbēguši , Tiaki un Plateau cālis ir tie, kas vēl palikuši zemesragā. Daudzi atlikušie cāļi ir tik mobili, ka tos var atrast 200 m attālumā no ligzdas.
Datu nobīdes no satelītu atrašanās vietām joprojām ir Tiaki GPS datu iezīme, un tas mainīsies, kad viņa būs aizlidojusi.
https: //my.wildlifecomputer ...

Šodien 240. dienā Tiaki sver 8,2 kg, kas ir nedaudz vairāk nekā pagājušajā nedēļā un ir normālā svara diapazonā sievietēm šajā posmā. Šķiet, ka vecāks viņu gaida pulksten 10.56.

Izsekošana un gredzenošana ir divi veidi, kā uzlabot mūsu zināšanas par putnu dzīvi.

Nesen mūsu nacionālajai putnu joslu datu bāzei tika nosūtīts ziņojums par ziemeļu karalisko albatrosu, kurš tika atrasts miris La Serēnā, Ročā, Urugvajā. Datus sniedza Pablo Sena, un mēs varam apstiprināt, ka šis bija 45 gadus vecs, 1976. gadā pirms bēgšanas uz Čethemas salu vidējās māsas salu. Tas pats albatross bija redzēts vienreiz 1994. gadā, arī novembrī pie Vidējās māsas.

Bez gredzena vecums , ligzdošanas un audzēšanas vieta paliktu nezināma.
Tiaki galvenie dienas notikumi :)

Royal Albatross ~ Tiaki Gets A Visit From Both LGL & LGK! She Is One Happy Chick! 💕💕 9.21.21
Lady Hawk
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Skaistais saulriets un baltā Tiaki galviņa :)
18.39
Image
18.48
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

22.septembris
Labdien!
Prātīgā albotrosu meitiņa nesteidzas ar aizlidošanu. :)
Tiešraides kamera ir atguvusi savas spējas :) un mēs vēl varam vērot mazo skaistuli.


Royal Cam Albatross ~ STUNNING Closeups Of Tiaki Wingercising & Jumping! 💕 9.22.21
Lady Hawk
13.35
Image
14.50
Kāds skaists putns izaudzis pa šiem mēnešiem :) 24.septembrī meitene būs 8 mēnešus veca :)
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

14.51
Spārnu vingrinājumi un labi redzams raidītājs.
Image
16.29
Centīgi gatavojamies lielajam lidojumam. :D
Image
18.15
Laikam kaimiņu bērnu baro un Tiaki vēro.
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

24 .septembris
Kāds no bērniem pie pašas kameras jau tumsiņā trenējas.Bija cerība,ka tā ir Tiaki,bet raidītāju neredz. ;)
3.54
Image
3.54
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

6.09
Laikam kaimiņu puisis trenējas,tad nāk Tiaki :)
Image
6.39
Raidītāju redz,tā ir galvenā zīme,lai atpazītu kameras bērnu. :)
Image
6.42
Atpūta.
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

6.44
Jauki,ka paspēja salabot kameru un mazo varoni atkal var pietuvināt. :)
Image
6.45
Image
6.55
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

10.01
Apgaita un Kolins nāk gar kameru,lai parādītu,ka Tiaki ir vēl tepat. :)
Image
13.06
Kameras filmēšanai uzstādītas,bet meitene vēl nelido.
Image
14.38
Bērns taču nevar aizlidot ar tukšu vēderu,tagad sagaidīta mammīte ar pusdienām. :)
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

14.38
Šī noteikti ir pēdējā barošanas reize.
Image
14.39
Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

25.septembris
5.59
Viens no albatrosēniem ir redzams.Vakar bija ziņa,ka nav aizlidojuši vēl 10 bērni.
Image
6.23
Mazais vai mazā paceļas gaisā un lido. :)
Image
Bija sajūta,ka albatrosēns zaudē augstumu,bet ir jau Sharyn Broni (Ranger, DOC) atbilde
There is a bay under the cliffs in front of that area, the hill is nearly 70m above sea level at that point so even if a chick looses height over there, in that wind they will still successfully fledge.
Zem klintīm šīs jomas priekšā ir līcis, un šajā vietā kalns ir gandrīz 70 m virs jūras līmeņa, tāpēc pat tad, ja cālis tur zaudē augstumu, tādā vējā viņi joprojām veiksmīgi bēgs.

Vai tā bija Tiaki? Atbildi neviens nedos,jāgaida paziņojums,ka Tiaki šajos vējos tomēr ir aizlidojusi.
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Sagaidīts ziņojums :) :) :) un šoreiz tiešām Tiaki ir aizlidojusi.
Skaistais bērns (pēc izsekošanas datiem)ir aizlidojusi jau vakarā. :)
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (hello everyone)

Tiaki has Fledged!

So has Plateau chick.

This is a video from Cornell of a fledging at 6.23am this morning.Tiaki's GPS has updated as she has headed out and she will be more than likely spending a few hours sitting on the ocean as she gains experience in this entirely new element for her. Tiaki is 244 days of age today so only slightly later than the average fledging date and well within the normal range.

Here is LGK's and Tiaki's tracking page:

It is likely that we will see LGL and LGK as the come in not aware that Tiaki has fledged. Then they will head away too. We will be able to follow LGK for a few months but it is likely that the feather moult on his back will discard the tracker by Febuary 2022. We should be able to follow Tiaki on her travels for a year before her feather moult discards the tracker. This will be well before she is due to return to the headland.

Here is a video from yesterday, looking very ready to leave us for her big 5 year adventure on the ocean.
Only 6 chicks out of 30 remain on the headland this morning. There have been some very strong winds overnight.

A big shout out to the Cornell team, our tech and comm.s support, the Royal Albatross Centre and donaters to the Give-a-little page, cam volunteers and tweeters, and you , the viewers who provide and 24/7 eye on the cam and alert us to the action!

Thanks for watching.

We will continue to look out for albatross action on the cam.
GT tulkojums
Sharyn Broni (Ranger, DOC) Mod
Kia ora koutou (sveiki visiem)

Tiaki ir aizlidojusi!

Tāpat arī Plateau cālis.
Tas var būt vai nu cālis, ja vien mēs nevaram apstiprināt, vai cāļa mugurā bija GPS.

Royal Albatross Chick Tiaki Fledges Out To Sea! | DOC | Cornell Lab – Sept. 25. 2021
Cornell Lab Bird Cams

Tiaki GPS ir atjauninājusies, kad viņa devās ceļā, un, visticamāk, viņa pavadīs dažas stundas, sēžot pie okeāna, gūstot pieredzi šajā pilnīgi jaunajā elementā. Tiaki šodien ir 244 dienas vecs, tāpēc tikai nedaudz vēlāk par vidējo izvešanas datumu un ir normālā diapazonā.

Šeit ir LGK un Tiaki izsekošanas lapa:
https://my.wildlifecomputers.com/data/m ... 139976bcfe
Visticamāk, mēs redzēsim LGL un LGK, kas nezina, ka Tiaki ir aizlidojusi. Tad arī viņi dosies prom. Mēs varēsim sekot līdzi LGK dažus mēnešus, taču ir iespējams, ka spalvu spalvas mugurā līdz 2022. gada februārim izslēgs izsekotāju. Mums vajadzētu būt iespējai sekot Tiaki viņas ceļojumiem gadu, pirms viņas spalvu vilna atmet izsekotāju . Tas notiks krietni pirms viņas atgriešanās zemesragā.

Šeit ir video no vakardienas, kas izskatās ļoti gatava mūs atstāt viņas lielajam 5 gadu piedzīvojumam okeānā.

Royal Albatross Chick Tiaki Catches The Breeze As Ship Floats By | DOC | Cornell Lab
Cornell Lab Bird Cams

Tikai 6 cāļi no 30 šorīt paliek zemes nogāzē. Naktī ir bijis ļoti stiprs vējš.

Liels paldies Kornela komandai, mūsu tehnoloģiju un sabiedrisko attiecību atbalstam, Karaliskajam albatrosa centram un ziedotājiem lapas “Dodiet maz”, cam brīvprātīgo un tvītotāju, kā arī jūs, skatītāji, kuri nodrošina un 24/7, kameru un brīdina mūs par darbību!

Paldies par skatīšanos.

Mēs turpināsim pievērst uzmanību albatrosa darbībai kamerā.

Image
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Vēl kādi šīs sezonas pēdējo dienu mirkļi ar skaisto,brīnišķīgo Tiaki :)
Lady Hawk

Royal Albatross ~ Tiaki Getting Ready To Go! Beautiful Wingers & Closeups! 9.24.21


Royal Albatross ~ Chicks Hovering Pre-flight Maneuvers At Top Flat Track! 9.24.21

Alabatrosu bērns ir izaudzis un aizlidojis . :)
Ierodas jau nākošās sezonas albatrosu pāri un jaunie albatrosi, kuri pavadījuši okeānā 5 un vairāk gadus.
Dzīve turpinās putniem,kuri ir ļoti atkarīgi no cilvēku palīdzības.
Viņi šo palīdzību saņem un Jaunzēlandes cilvēku pašaizliedzība ir nenovērtējama.
Albatrosi nav vienīgie Jaunzēlandē mītošie putni,kuriem tiek sniegta palīdzība,jo pārdzīvo par katru putnu sugu, kas varētu pazust no zemes.
Raganiete
Posts: 7664
Joined: 06 Oct 2015 11:02
Location: Ragana

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Raganiete »

Ļoti skaistu atvadu video no 2020./21. gada tiešraides kameras bērna un viņa vecāku dzīves mirkļiem izveidojusi Lady Hawk


Royal Cam Albatross ~ *Tiaki* 2021 Season Tribute & Highlights! 💕 MUSIC! 9.26.21
Last edited by Raganiete on 27 Sep 2021 15:08, edited 1 time in total.
Sassa
Posts: 454
Joined: 16 Jul 2021 09:44

Re: Ziemeļu karaliskie albatrosi Jaunzēlandē, 2019-2021

Post by Sassa »

Ļoti priecājos par Tiaki! Kaut nu viņas turpmākais dzīvesceļš būtu veiksmīgs. Paldies, Raganiet, par šo putnu dokumentēšanu!
Post Reply

Return to “Albatrosi, Vētrasputni”