Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020-2021 (Lēdija&Papiņš)

Haliaeetus leucogaster - White-bellied Sea Eagle

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 10 Nov 2020 06:20

15.17 Visu dienu se26 tā arī dzīvojas pa ligzdu...tik mazliet izkustoties šad un tad uzkāpj tuvajā zarā

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 10 Nov 2020 21:17

11.11

6.16 Otro nakti se26 nakšņoja ligzdā.
ImageTasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 06:25

Atpūtas laiks

Image

13.53 Otra zivs-pusdienas

Image

15.19 Un atkal atpūtas laiks

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 16:57

16.40 Pagulēts ..laiks mazliet izvingrināties un pasēdēt zarā
Image

17.44 Abi vecāki vienlaicīgi ierodas ligzdā ar ņammu

Image

Image

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 17:02

18.17 Vēl viena ņamma

Image

18.18 Lēdija redz,ka se26 ir grūti , grib palīdzēt, bet mazais sargā savu guvumu

Image

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 17:05

18.35 Kas par vecākiem , pieskata mazo,lai kurras netraucē :P

Image
18.40
Image

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 17:09

19.01. Kas varbūt labāks ,kad mammīte baro..se 26 čirpst labsajūtā

Image

19.12 Miers mājās,vakariņas vēderā, var atkal pasēdēt zarā

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 17:13

19.56 Vecāki tepat netālu....var likties uz auss

Image

20.17 Cerams ,ka nakts būs mierīga....ja neuzradīsies pūce,kas nu jau gandrīz katru nakti uzbrūk vienam no vecākiem(vai nu Lēdijai vai Papiņam) :evil:

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 11 Nov 2020 21:44

12.11.

5.42 Labrīt!
Image

6.06.
Image

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 13 Nov 2020 06:35

13.11.
Se26 ir atkal izlidojusi( tā domā čatotāji) un iepriekšējo nakti ligzdā nebija.
Nedaudz statistikas barības piegādei no projekta autoriem


https://www.facebook.com/Sea.EagleCAM
EagleCAM
10. Novembris plkst. 02:24 ·
I have been looking back at our nest feeding data. from hatch of SE25, until yesterday, Our parents have brought 310 prey items to the nestlings. Dad has provided 214, and Lady 96. 159 fish and 133 birds. That's a lot of prey. SE25 and 26 have a lot to learn. Most interesting prey? The fox kit and turtle - and a squid. More information to come

Image

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 13 Nov 2020 16:34

13.11.

https://www.facebook.com/Sea.EagleCAM

Meet some of the neighbours While looking for SE26 in the forest, we heard a Sulphur-crested Cockatoo really shrieking at something high in a tree. We finally spotted a small Ring-tailed Possum, clinging tight high in the canopy leaves. The cocky was joined by galahs, currawong, Lorikeets - all watching but not yelling. Why was the ringtail out in the day and why such a threat to the cocky?

Reidžeri meklējot Se26 mežā satiek arī citas mežā dzīvojošas radības :P
Image

Image


TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 13 Nov 2020 23:01

14.11.

https://www.facebook.com/Sea.EagleCAM

Exciting news of SE26. I have received a call that SE26 was seen on a 22 floor balcony of units over past Homebush Bay. WIRES helper has caught it and is taking it for care and assessment. Safe and cared for, just unwise leaving the safety of home. Please do not call or hassle us with questions. Please do not make wild guesses or assumptions. I shall pass on information as I receive it.
SE26 is safe and being assessed.

Aizraujošas ziņas par SE26. Es esmu saņēmis zvanu, ka SE26 ir redzēts uz 22 stāvu balkona, kas atrodas virs “Homebush Bay”. VADU palīgs to ir noķēris un veic to uzmanībai un novērtēšanai. Droši un gādīgi, vienkārši negudri atstājot mājas drošībā. Lūdzu, nezvaniet un neuztrauciet mūs ar jautājumiem. Lūdzu, neizsakiet mežonīgus minējumus vai pieņēmumus. Es nodošu informāciju, tiklīdz to saņemšu.

SE26 ir droša un tiek novērtēta.

Lai nu kas ir to pelnījis, tad tā ir Se26 :P
Patiess prieks,jo tad zinās kas viņas kājai vainas :P :P :P :P

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 20 Nov 2020 06:28

20.11.
Ziņas par Se26 kājas stāvokli
https://www.facebook.com/Sea.EagleCAM
I have just received the following statement from National Parks and Wildlife Service:
"This breeding season has brought mixed news. SE25 successfully fledged and left the nest however SE26 was noted to have a malformed right leg during its’ development. This didn’t hinder SE26s’ growth or ongoing development, successfully fledging and leaving the nest, only returning at times to be fed by the parents.
On Saturday 14th November SE26 flew into a semi-enclosed balcony on the 22nd floor of a local unit block. Due to the enclosed nature of the balcony and furniture SE26 could not take off again. The resident contacted WIRES for assistance. WIRES volunteers removed the bird from the balcony and it has now been assessed by a local emergency and Taronga Zoo vets.
Examinations over the last few days found SE26 has a poorly healed fracture of the right leg. There are also extensive injuries to the left leg, likely caused by overcompensating to support the right leg. SE26 is in pain from its’ injuries. Unfortunately surgery is not possible and amputation is not an option either since Sea Eagles require both legs to support themselves on the ground and to hunt.
On welfare grounds the hard decision to euthanise SE26 has been reached. SE26 would not survive in the wild or do well in captivity. Further complications are likely to develop even in the short term.”

Tikko saņēmu šādu paziņojumu no Nacionālā parka un savvaļas dienesta:
′′ Šī vaislas sezona ir devusi jauktas ziņas. SE25 veiksmīgi izlauzās un atstāja ligzdu, tomēr SE26 tika konstatēts, ka tās attīstības laikā ir malformēta labā kāja. Tas netraucēja SE26s izaugsmi vai notiekošo attīstību, veiksmīgi aizbēgt un pamest ligzdu, tikai atgriežoties reizēs, lai vecāki barotu.
Sestdien, 14 novembrī, SE26 ielidoja daļēji slēgtā balkonā vietējā vienību kvartāla 22 stāvā. Balkona un mēbeļu slēgtā rakstura dēļ SE26 atkal nevarēju pacelties. Iedzīvotājs sazinājās ar WIRES, lai saņemtu palīdzību. WIRES brīvprātīgie izņēma putnu no balkona, un tagad to novērtēja vietējie ārkārtas un Tarongas zoo veterāni.
Pēdējo dienu laikā konstatēts, ka SE26 ir slikti sadzijis labās kājas lūzums. Kreisajai kājai ir arī plaši ievainojumi, kurus, iespējams, izraisa pārmērīga kompensācija labās kājas atbalstam. SE26 sāp no ievainojumiem. Diemžēl operācija nav iespējama un amputācija arī nav iespēja, jo Sea Eagles prasa gan kājas, gan sevi atbalstīt uz zemes, gan medīt.
Labklājības dēļ ir pieņemts grūtais lēmums par SE26 eitanizēt. SE26 neizdzīvotu savvaļā vai nebrīvē labi. Turpmākās komplikācijas, visticamāk, attīstīsies pat īstermiņā."


Diemžēl :( :( :( :( :( :( :(

User avatar
lianaliesma
Posts: 42286
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by lianaliesma » 20 Nov 2020 11:21

:cry: :cry: :cry:
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

TasPatsFans
Posts: 8168
Joined: 17 Mar 2016 17:43

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by TasPatsFans » 20 Nov 2020 18:09

Se26 piemiņai :( :( :(
Mazā bija meitene.. Lai viņai lidojas augstu jo augstu debesīs RIP

Image

Ar šo tad var noslēgt šo Sidnejas ērgļu ģimenītes sezonu...Lai vai kā, tautās tika palaists Se25(cerams,ka ar viņu viss ir vislabākajā kārtībā) un se26(mīļā meitene) lido debesīs ar enģelīšiem...un cerībā un nākamo sezonu Lēdijai un Papiņam:)

User avatar
lianaliesma
Posts: 42286
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Baltvēdera jūras ērgļi Austrālijā, 2020 (Lēdija&Papiņš)

Post by lianaliesma » 20 Nov 2020 20:04

Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

Post Reply

Return to “Baltvēdera jūras ērglis”