Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Ciconia ciconia - White Stork
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

15.41 Svešinieks teritorijā.
Image

Met vairākus lokus pa teritoriju.
17.39 Mazuļi vieni.
Image

Tētis atgriezies un dzirda.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Mlade Buky
12.06
Image

12.23 Atgriezusies mammīte un baro.
Image

16.29
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Trutnova
12.22 Mamma atgriežas, tētis dodas prom. Mamma baro, ilgi viņai nācās atrīt.

Image

13.28 Beidzot izdevās atrīt gaļas gabalus.
Image

13.46 Matejs mājās, mamma prom. 13.50 bērni pamodušies un tētis baro.
15.26 Magda atlido, tētis prom. Barošana, ādas lido pāri boram, vaboles der ēšanai.
16.53 Tuvojas lietus?
Image

Lietus aizgāja garām. 18.10 Matejs atgriežas, Magda prom.
18.13 Mazuļi sāk mosties, barošana, daudz lielas sienāžu kaudzes.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

11.jūnijs
Labdien!
Mlade Buky
5.48 Atgriežas Betiņa ar sienu un baro.
Image

Bukijs atnes sienu. Mamma aizlido.
Mamma atpakaļ ar zariem.
8.10
Image

8.20 Mamma baro, vairākas peles.
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

8.38 Mamma ar mazuli, tētis uz otra skursteņa.
Image

10.05 Tētis ar Bucifaleku.
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Trutnova
4.23
Image

6.28 Matejs atlido ar sienu, Magda aizlido. Tētis baro.

Image

7.34 Matejs aizlido, mazuļi paliek vieni.
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

7.40 Matejs atgriežas ar zaru. Mazuļi vieni bija 6 minūtes.

Image

7.50 tētis atkal aizlido, pēc zariem. Radina bērnus palikt vieniem.
8.21 Atgriežas Magda, viņai seko svešinieks.

Image

Svešinieks vairākas reizes pārlido ligzdu.
8.24 Mamma baro.
Image

Pēc ēšanas visi čuč.
9.50 Visi modušies un prasa dzert.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Bohuslavice
5.12 Bohdans atlido ar zariem. Mammīte prom.
7.23 Atgriezusies mamma un baro.

Image

8.48 Saimīte atpūšas.
Image

9.13 Arī tētis kopā ar viņiem!
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

12.jūnijs
Labdien!
Mlade Buky
5.08 Bukijs atnes sienu, atvēma kaut ko nesaprotamu, izskatās ka granula.
Mazulis pameta tālāk, neēd. Pats arī atvēma lielu granulu.
6.37 Mamma mājās un baro, vairākas peles, žurkas.

Image

7.10 Mammai un bērnam atpūta.
7.53 Bukijs ar siena kravu. Mamma pieceļas, Bukijs baro, sliekas.
Mamma aizlido.
8.47 Betiņa ar pakaišiem, mamma baro, vairākas žurkas.
Mazulim ēst negribas, viņam ļoti trekns ps.
10.07 Mazulis ilgi stāv uz kājiņām.
11.15 Mamma ar mazuli atpūšas. Bukijs uz otra skursteņa.
11.30 Mazulis ilgi staigā pa ligzdu.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Trutnova
6.21 Matejs ar zaļu sienu atgriežas, Magda aizlido.
Matejs baro, peles, žurkas.

Image

7.35 Matejs ik pa brīdim atstāj mazuļus vienus, lido pēc zariem.
Gar ligzdu vairakkārt lido svešinieks, varbūt šis būs šī gada vervētājs,
kurš jauniešus vedīs uz Āfriku?

Image

Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

7.46 Magda atgriežas, tētis prom, mamma baro.

Image

9.05 Džonatans kārto zarus ligzdas malās.
Image

9.07 Trīs vienlaicīgi uz kājiņām.
Image

11.28 Matejs mājās, Magda dodas prom. Matejs baro, peles, žurkas.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Bohuslavice
5.29 Bohdans ar sienu, mamma prom. Tētis baro.

Image

6.13 Mamma mājās un baro, tētis dodas prom.
7.40 Mazuļi čuč, vecāki pucējas.
7.41 Bērni modušies, tētis dodas barot, mamma aizlido.
9.11 Mamma ar bērniem atpūšas.
9.39 Tētis baro. Nedaudz sāk smidzināt lietus.

Image

12.18
Image

13.17
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

14.jūnijs
Labdien!
Mlade Buky
5.39 Bukijs atgriežas ar siena čupiņu. Betiņa aizlido.
Viņam kaut kā neizdevās atvemt, varbūt barošana bija vēlāk.
6.22 Atgriezusies mammīte. 6.27 Bukijs ar zariņu atlido uz otra skursteņa.
Vai viņš ir uzsācis celtniecību? 6.33 Betiņa arī pārlido uz otru skursteni.
Tad jau kaut kas tur tiek veidots!
6.59 Bukijs ar nākošo zaru uz otra skursteņa!
7.20 Bukijs ar diviem zariem šai ligzdai.

Image

Nolikuši zarus, Betiņa šiverē uz otra skursteņa, Bukijs šeit.
7.33 Betiņa ar diviem zariem šurp.
7.38 Bukijs atnes zarus otram skurstenim.
7.43
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

7.47 Bukijs ar zaru šurp.
8.44 Betiņa ar zaru, Bukijs prom.
8.45 Mazulis izprasīja barošanu, mamma baro, vaboles, peles.
9.10 Mammai ar Bucifaleku atpūta.
10.21
Image

11.39 Pusdienas.
Image

12.44 Tētis dzirda ar ūdeni.
12.48 Atlido mamma, viņa arī laista ūdeni.
14.00 Mamma ar mazuli atpūšas, tētis uz otra skursteņa.
15.51
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Trutnova
5.35 Atgriežas Magda ar mizas gabalu, un baro. Matejs aizlido.

Image

7.29 Matejs atlido ar pakaišiem, mammīte aizlido. Matejs baro, trešā ēdienreize.
8.00 Matejs atnes zaru, mazuļi tikmēr bija vieni.
8.37 Magda atlido ar pakaišiem un Matejs aizlido.
Mamma baro, labumi no miesnieka.
Image

10.01 Mazulis trenējas.
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

10.40 Matejs atgriežas, abi klabina. Drīz Magda aizlido.
Matejs baro, peles tiek izvilktas pa taisno no knābja.

Image

13.40 Matejs aizlido pēc siena, mazuļi vieni to laiciņu.
Abi vecāki atgriežas gandrīz vienlaicīgi, Matejs ar sienu pirmais.
Mamma baro, laikam sienāži.
Image

16.27
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Bohuslavice
5.35 Miglains rīts.
Image

6.00 Tētis ar pakaišiem un baro. Mamma prom.

Image

9.24 Tētis baro, iepriekš bija arī mamma un gan jau arī viņa baroja.

Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

10.38 Mazuļi tā izauguši, ka vairs jau tā īsti nevar pateikt, kurš jaunākais - piektais!

Image

11.43 Mamma baro
13.35 Tētuks baro, visi pacietīgi gaida, kad izbirs labumi!
Image

16.45
Image
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

16.jūnijs
Labdien!
Mlade Buky
Bukijs jau agri devies prom, mamma sakārtojusi māju,
nedaudz atpūšas ar mazuli.
5.08 Bukijs atnes zaru uz otra skursteņa.
Tātad otras ligzdas celtniecība notiek!
5.09 Betiņa aizlido, kādu brīdi pasēž uz staba pretī ligzdai.
5.20 Bukijs rušina šo ligzdu.
6.07 Betiņa atgriežas ar siena piciņu, Bukijs pārlido uz otru skursteni,
mammīte baro.
Image

6.50 Bukijs ar siena klēpi, abi kopā pastrādā, tad mammīte aizlido.
Pārbaudījusi darbus uz otra skursteņa, Betiņa atgriežas un kopā ar Bucifaleku atpūšas.
7.06 Bukijs ar zaru otrai ligzdai.
sandra3006
Posts: 11324
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Baltie stārķi Mlade Buky, Trutnově, Bohuslavicích, Čehija, 2024

Post by sandra3006 »

Ik pa laikam tiek atnests kāds zars, tad šeit, tad tur, otrai ligzdai.
7.30 Arī Betiņa pa kādam zaram nes ofisam.
Abi kopā tur saimnieko!
7.50
Image

Mazulis jau tik liels!

Image

12.36
Image
Post Reply

Return to “Baltais stārķis”