Rustūžu purvs

Discussions
Post Reply
Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Rustūžu purvs

Post by Made » 23 Mar 2019 12:36

Es neko nezināju par Rustūžu purvu Limbažu novada Viļķenes pagastā. Un jūs? :P

Reku te ir paziņojums par sabiedrisko apspriešanu š.g. 26.martā, vai vajadzētu to atļaut kūdras ieguvei.
https://www.limbazi.lv/sabiedribas-lidz ... pspriesanu

Paziņojumā norādīts, ka te ir visi materiāli http://www.eirokonsultants.lv/Rustuzi/

Es tiku līdz šim http://www.eirokonsultants.lv/Rustuzi/V ... likums.pdf

Liels prieks satikt Edmundu Račinski un lasīt viņa darba atskaiti :D mazs gabaliņš ar superīgo beigu teikumu (tajā dokumentā ir vēl viss kas, arī putnu sugu uzskaites tabula)
Pēc putnu sugu daudzveidības, populāciju lielumu un dzīvotņu kvalitātes Rustūžu purvs ir pielīdzināms (vai pat vērtīgāks par) citiem līdzīga lieluma purviem, kas iekļauti Latvijas ĪADT un Natura 2000 tīklā kā dabas liegumi (salīdzinošos rādītājus sk. apakšnodaļā 7.2).

Abām īpaši aizsargājamo tārtiņveidīgo putnu sugām, kas Latvijā ligzdo tieši purvos, dzeltenajam tārtiņam Pluvialis apricaria un purva tilbītei Tringa glareola, Rustūžu purvā sastopamas ievērojamas populācijas (1. tabula) un izcilas kvalitātes dzīvotnes – dabisks, susināšanas maz ietekmēts atklāts augstais purvs ar slīkšņu un lāmu kompleksu (pēc visām pazīmēm atbilstošs ES nozīmes biotopam 7110*: aktīvi augstie purvi, sk. fotoattēlus atzinuma 2. un 3. pielikumā).

Abu minēto šauri specializēto putnu sugu ierobežotās un sarūkošās (Keišs et al. 20187) izplatības, kā arī dzelteno tārtiņu ligzdojošās populācijas samazināšanās (Ķerus 20118) kontekstā Rustūžu purvs ir jāvērtē kā sugas metapopulāciju ilgstpējai nozīmīga, ļoti labā stāvoklī esoša saudzējama populāciju atradne.

Rustūžu purva atrašanos ārpus Natura 2000 teritoriju tīkla var uzskatīt par vēsturisku pārpratumu, projekta EMERALD9 laikā nekonstatējot Rustūžu purva ornitoloģisko nozīmību un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu augsto kvalitāti.
...
Rustūžu purvā paredzētā darbība atstātu neatgriezenisku nelabvēlīgu ietekmi uz dzelteno tārtiņu un purva tilbīšu ligzdojošajām populācijām. Vērtējot Rustūžu purvu kā veselu un vienotu ekosistēmu, vismaz abu prioritāro putnu sugu reģionālās un nacionālās populācijas un to dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai šī sugu atradne būtu saglabājama dabiskā, nepārveidotā stāvoklī.


Te ir pievienotie fotoattēli
http://www.eirokonsultants.lv/Rustuzi/V ... likums.pdf
http://www.eirokonsultants.lv/Rustuzi/V ... likums.pdf

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 23 Mar 2019 16:39

Made wrote:
23 Mar 2019 12:36
Es neko nezināju par Rustūžu purvu Limbažu novada Viļķenes pagastā. Un jūs? :P
Nekas nebija zināms.
Taču izskatās, ka šis pasākums ir no tās pašas sērijas kā Braku mežs. Pašvaldībām vajag naudu, cilvēkiem vajag darbu un dabas intereses tāpēc nevienu neinteresē.
Man nav pat teorētiska un utopiska priekšstata kā šo problēmu var risināt. Laikam, kā ir teicis Jānis Ķ., tikai ar kompensācijām, kas ir adekvātas negūtajiem ieņēmumiem.
Lai samaksātu kompensācijas, valstij vajag naudu.
Lai valstij būtu nauda, vajag, lai katrs pirmais jaunietis nepamet Latviju laimes meklējumos citur. Lai paliktu te, vajag darbu un naudu.
Aplis ir noslēdzies un esam atgriezušies pie punkta 1.
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
lianaliesma
Posts: 43323
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Sarunas par dabu

Post by lianaliesma » 23 Mar 2019 17:13

Vērotāja wrote:
23 Mar 2019 16:39
...
Lai samaksātu kompensācijas, valstij vajag naudu.
Lai valstij būtu nauda, vajag, lai katrs pirmais jaunietis nepamet Latviju laimes meklējumos citur. Lai paliktu te, vajag darbu un naudu.
Aplis ir noslēdzies un esam atgriezušies pie punkta 1.
Vienkārši vajadzētu noteikt prioritātes - primāri nozīmīgo visas tautas interesēs, tās nākotnei. Atmest visu lieko. Un nauda atrastos.

Tāpat kā ģimenē - nauda ir tik, cik ir, un tik arī drīkst iztērēt - tikai pašam nepieciešamākajam. Kad iekrājas, tad jau pārējam. Kā piemēram, deputātiem un ierēdņiem būtu jānosaka ar visiem pārējiem valsts iedzīvotājiem samērojamas algas, atteikties no dažādām kompensācijām, prēmijām, utt.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 23 Mar 2019 18:01

lianaliesma wrote:
23 Mar 2019 17:13
deputātiem un ierēdņiem būtu jānosaka ar visiem pārējiem valsts iedzīvotājiem samērojamas algas, atteikties no dažādām kompensācijām, prēmijām, utt.
Tas jau skan kā fantastika, diemžēl ;)
Viņi paši uzskata, ka var atteikties no dabas aizsardzības :( Jo putns vai zvērs taču nerīkos piketu. Klusi izzudīs un viss...
Diezgan bezcerīgi tas viss pagaidām. Laikam jānomainās paaudzei un jānāk jaunajiem, kas ir spējīgi uz pasauli skatīties plašāk, ne tikai ar šodienas izdevīgumu.
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Sarunas par dabu

Post by Made » 23 Mar 2019 22:59

Hmm.. nebiju domājusi, ka Latvija TIK daudz kūdras (fosilā dabas resursa!) eksportē...
Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere:
Mūsu valsts ir bagāta ar purviem, purvi aizņem aptuveni 10% no Latvijas valsts teritorijas (645,1 tūkst. ha), taču kūdras izstrāde notiek tikai 4% no kopējās purvu platības. Pašlaik atradnēs ir uzkrājušies 1,5 miljardi tonnu kūdras, un Latvijā atrodas 0,4% no visas pasaules kūdras krājumiem. 95% no Latvijā iegūtās kūdras eksportē.
(ak, kā man nepatīk tā nianse - taču tikai 4%... it kā obligāti viss būtu jānorok...)

Es lasu kūdras asociācijas lapas rakstu http://www.latvijaskudra.lv/lv/aktualit ... arzos.html
Gribēju atrast (bet neatradu) kaut ko vairāk par Rustūžu purva potenciālā izstrādātāja pieredzi un apjomu. Izlasīju, ka tikai vienam no kūdras nozares lielajiem uzņēmumiem 51% ir vietējā kapitāla, pārējiem ir ārvalstu investori, jo ieguldījumi ražošanai ir lieli un sagatavošanās ir vairāku gadu garumā.

Nevaru tagad atrast - varbūt FB skatījos kāda purva fotogrāfijas, kuru autors bija ārzemnieks un kā viņš priecājās, ka mums ir šis ainavas, jo Eiropā tik ļoti viss ir nosusināts un kultivēts..

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 24 Mar 2019 09:38

Made, tas uzņēmums ir mikrosabiedrība, tātad nekāda dižā apgrozījuma nav, taču kaut kāds eksports notiek vai arī ir kaut ko ievērojamu nākotnei sapircis (pamatlīdzekļus?), jo pretēji nevarētu būt mīnuss pie samaksātajiem nodokļiem https://www.firmas.lv/profile/sfagnum-sia/50103790551
Te vari paskatīties īpašnieku https://www.vestnesis.lv/op/2014/99.KRJ12

Bet uz Rustūžu purvu šis uzņēmums pretendē jau kopš 2016.gada http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=1165
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

Simba
Posts: 1620
Joined: 02 May 2015 18:46

Re: Sarunas par dabu

Post by Simba » 24 Mar 2019 16:20

Līdz 12. aprīlim ir iespējams sūtīt savus ieteikumus un priekšlikumus saistībā ar Rustūžu purvu. Aicinu nepalikt malā, nolaistām rokām, bet izmantot savas pilsoņa tiesības izteikt viedokli par dabas daudzveidības saglabāšanu, nosūtot vēstuli Vides pārraudzības valsts birojam. Vēstules uzmetumu es esmu sagatavojusi un labprāt elektroniski nosūtīšu ikvienam, kas vēlas nepalikt malā un mēģināt šo purvu saglābt ar visiem viņa dzeltenajiem tārtiņiem, purva tilbītēm, četriem īpaši nozīmīgiem biotopiem un ciņu mazmeldru. Tos, kam nepieciešams špikeris, aicinu pieteikties elektroniski uz zanda.brike(at)gmail.com.

sandra3006
Posts: 5220
Joined: 23 Apr 2015 09:10
Location: Valmiera

Re: Sarunas par dabu

Post by sandra3006 » 24 Mar 2019 21:17

Vērotāja wrote:
23 Mar 2019 16:39
Made wrote:
23 Mar 2019 12:36
Es neko nezināju par Rustūžu purvu Limbažu novada Viļķenes pagastā. Un jūs? :P
Nekas nebija zināms.
Taču izskatās, ka šis pasākums ir no tās pašas sērijas kā Braku mežs. Pašvaldībām vajag naudu, cilvēkiem vajag darbu un dabas intereses tāpēc nevienu neinteresē.
Man nav pat teorētiska un utopiska priekšstata kā šo problēmu var risināt. Laikam, kā ir teicis Jānis Ķ., tikai ar kompensācijām, kas ir adekvātas negūtajiem ieņēmumiem.
Lai samaksātu kompensācijas, valstij vajag naudu.
Lai valstij būtu nauda, vajag, lai katrs pirmais jaunietis nepamet Latviju laimes meklējumos citur. Lai paliktu te, vajag darbu un naudu.
Aplis ir noslēdzies un esam atgriezušies pie punkta 1.
Labvakar!
Es gan zinu šo purvu!
Bērnībā dzīvoju netālu no tā. Un cik tur nav iets lācenēs un dzērvenēs!
Arī vēl tagad uz turieni braucu dzērvenēs!
Protams no purva ir izstaigāta tikai maza daļa, jo mamma mūžīgi mūs biedēja, ka tur ir daudz tādu vietu kur var nogrimt! Uz purvu, protams gājām ar brāli vieni paši! Mazākiem esot kopā ar kaimiņiem, bet pēc tam jau vieni gājām. Neatceros no cik gadiem jau gājām vieni, no kādiem 12 gadiem laikam.
Iezīmētā vieta, aptuveni, bija mūsu ogošanas vieta. Šaurā līnija mūsu celiņš gar kaimiņu mājām.
Būtu ļoti žēl ja šis purvs tiktu izpostīts! :roll:
Image

Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Sarunas par dabu

Post by Made » 24 Mar 2019 21:35

Cik jauks stāsts, sandra3006! Lācenes! :D
Lai nu ir mums tādas vietas!

Simba
Posts: 1620
Joined: 02 May 2015 18:46

Re: Sarunas par dabu

Post by Simba » 24 Mar 2019 22:01

Ja nu kāds tiek - otrdien Viļķenē notiks sabiedriskā apspriešana:
Kūdras ieguves atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks:
2019.gada 26. martā plkst. 18.00 Viļķenes pagasta pārvaldē.

Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Sarunas par dabu

Post by Made » 26 Mar 2019 10:28

Likās, ka šajā sarunā ieskatīsies kāds speciālists.. man pašai nepatīk piedalīties skaļās kampaņās, ja tas neskar mani personīgi vai neesmu kaut ko vairāk palasījusi par to, bet Edmundam Račinskim es ļoti uzticos - tas patiešām var būt vērtīgs purvs. Nu, visi purvi taču nav Natura2000 statusā, bet šis atbilst tam, labosim kļūdu un 2019.gada monitoringa ziņojumā varbūt to var ievērtēt (lasīju, ka Natura2000 atskaites iesniedz reizi 6 gados, bija 2007. un 2013.).

Vai tad tiešām nevar rakt citur, ja jau mūsu misija ir par maizes tiesu apgādāt Eiropu ar kūdru, peļņu atdodot ārvalstu investoriem (95% eksportē! viens lielais uzņēmums ar pašu kapitāla 51%!), un pēc tam sēdēt pie sasistas siles.. :roll: (iztukšot fosilos krājumus par nieka naudu man šķiet neapdomīgi, labāk jau tad lauksaimniecībā vai jau izstrādātajos purvos audzēt nišas produktus, kur vajadzīgas cilvēku rokas).

Vārdu sakot, es FB atradu arī speciālista aicinājumu. Lelde Eņģele ir Latvijas Dabas fonda pārstāve VARAM Vides konsultatīvajā padomē, priekšsēdētāja Viestura Ķerus vietniece.
Visiem, kuriem nav vienalga, ka kūdras eksportam norok dzīvus Latvijas purvus lūdzu skatīt http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=1808 Šoreiz nav runa par padomju laiku licences laukumu vai par esošu kūdras lauku paplašināšanu, vai nosusināšanas sabojāta purva norakšanu. Šoreiz SIA "Rīgas Meži" vēlas pārdot norakšanai īstu, dzīvu purvu. Un ja viss kumoss par treknu (ietekme uz vidi pārāk būtiska), tad "kompromisa vārdā" iecirtīsies "mazāk vērtīgajā" daļā, bet pēc tam jau redzēs (tad tā būs tikai esošas raktuves paplašināšana). Mūsu iespējas ir izmantot visus likumīgos līdzekļus vest SIA "Rīgas Meži" un viņu maizesdevējus Rīgas dome pie prāta. Rakstām iebildumus ietekmes uz vidi novērtējuma laikā (skat. norādītajā saitē, termiņš 12. aprīlis), rakstām SIA Rīgas meži vadībai, domes deputātiem, piketējam utt.
Arī twitterī viņa aicina novadniekus Limabažu pusē izteikt savu viedokli, vai būt skaistajam Rustūžu purvam, vai kūdras laukiem tā vietā. Nu jā, varbūt novadnieki arī grib kūdras laukus, cik no viņiem tad ir gājuši uz to purvu ogās vai putnus klausīties (aijuci, paldies, ka biji un pastāstīji! :) ). Es jau arī tur neesmu bijusi, bet man sāp, ka savā nabadzībā esam tik gatavi par tik zemu maksu atdot nenovērtējamo.

Simba
Posts: 1620
Joined: 02 May 2015 18:46

Re: Sarunas par dabu

Post by Simba » 26 Mar 2019 14:10

Šodien, pateicoties forumietei Aijucis, pamanījām, ka likumiskajā kārtā nav ievērota publicitāte sabiedriskajai apspriešanai. Ja tam ir jābūt paziņotam Viļķenes pašvaldībā un/vai Limbažu novada lapā, tad atrast par to informāciju var tikai Vides pārraudzības valsts birojā. Ar vārdu sakot, tiek darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas klusāk noraktu bioloģiski daudzvērtīgu purvu.

Pēdējās dienās esmu saņēmusi kritiku par to, ka peros par lietām, kas uz mani personīgi neattiecas - nedzīvoju jau tur blakus un pati taču izmantoju dabas resursus arī savam dārzam. Godīgi saku - man tā bija ļoti sāpīga kritika un izsita korķus uz vismaz 3 dienām ar puņķiem un asarām. Taču arī tas ir sagremojami, vienīgais mans retoriskais jautājums ir par to - pēc kādiem kritērijiem vērtējam, par ko iestāties? Vai ir salīdzināmi, ja iestājamies par kaķi, kam malumedībās ir norautas pakaļkājas, un tajā pašā laikā par bioloģiski vērtīgu ar retām putnu atradnēm (vaikāviņtur definē - neesmu zinātnieks) pilnu purvu ignorējam un noskatāmies, kā to norok un kā visa tā bioloģiskā vērtība aiziet nebūtībā?

Sirsnīgs paldies Aijucim, kas ir radusi iespēju šodien vakarā būt šajā noklusētajā apspriešanā un izteikt savu nostāju! Turam īkšķus un no sirds novēlam izdošanos!

Sava uzņēmuma vārdā arī izsūtīšu vēstuli visām iesaistītajām pusēm, un joprojām ir spēkā mans piedāvājums padalīties ar špikeri un aicinājums iesaistīties arī forumiešus, lai iestātos arī par to, kas nav mūsu degungalā un tieši neskar. Nesaskatu atšķirību, vai mūsu kameras zivjērgļu ligzda ir pārāka, salīdzinot ar to vienu zivjērgļu ligzdu, kuru ir plānots "norakt".

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 26 Mar 2019 14:58

Simba, atsūti, lūdzu, špikeri. Manu meilu zini.
Bet par kritiku - dari tā kā sirds liek un vienmēr atceries, ka Tu dzīvo savu dzīvi sev, nevis tādēļ, lai izpatiktu kuram katram :P
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 26 Mar 2019 15:04

Simba wrote:
26 Mar 2019 14:10
Šodien, pateicoties forumietei Aijucis, pamanījām, ka likumiskajā kārtā nav ievērota publicitāte sabiedriskajai apspriešanai. Ja tam ir jābūt paziņotam Viļķenes pašvaldībā un/vai Limbažu novada lapā, tad atrast par to informāciju var tikai Vides pārraudzības valsts birojā.

Simba, Limbažu novada mājas lapā ir publicēts paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
https://www.limbazi.lv/sabiedribas-lidz ... pspriesanu


Publikācijas datums 13.marts
Image
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Sarunas par dabu

Post by Made » 26 Mar 2019 16:01

Tikai derētu atcerēties špikošanas noteikumus - nepārrakstīt vārds vārdā. :P
Katram no mums ir savs skatījums, kāpēc sirds liek to darīt (un ja neliek, tad nevajag darīt).
Un labi, ja tomēr palasām arī novērtējuma materiālus - varbūt atrodam argumentus, kuru špikerī nav, un kurus saka mūsu dzīves pieredze.
http://www.eirokonsultants.lv/Rustuzi/

Savukārt, ja piekrītam visam, tad arī var uzrakstīt, ka iepazināmies ar SIA "CleanLiving Group" aicinājumu un pilnībā tam pievienojamies :D

aijucis
Posts: 630
Joined: 23 Jun 2018 20:58

Re: Sarunas par dabu

Post by aijucis » 26 Mar 2019 22:43

Vērotāja wrote:
26 Mar 2019 15:04
Simba, Limbažu novada mājas lapā ir publicēts paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
Publikācijas datums 13.marts
Juridiski jau it kā ir kārtībā, bet tā publikācija ir aiz trim lapām, bet šodienas notikumos ir 4 citas lietas, bet šī apspriešana nav minēta.
Image
Tāpat arī Viļķenes mājaslapā esot bijusi publikācija, bet šodien to vienkārši nebija iespējams atrast. Sapulcē bija pieklājīgi daudz cilvēku tādam mazam ciematiņam. Esmu vēl "karsta" no iespaidiem. Mēģināšu atdzist un uzrakstīt savus apsvērumus un iespaidus. Varbūt tie palīdzēs kādam uzrakstīt vēstuli. Bet vēstules gan vajag sūtīt, ja gribam, lai lieliskajā biotopā vējš nedzenā kūdras putekļus un saule neceļ debesīs CO2.Sapulcē piedalījās Dabas Aizsardzības fonda un Vides Aizsardzības kluba pārstāves. Bija arī laikraksta "Dzirkstele" korespondente - tātad būs raksts.

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 27 Mar 2019 00:45

Labās puses sānā tas ir kultūras un sociālo pasākumu kalendārs skolēniem, senioriem un citai plašai publikai, kuri uzrādās atverot visas sadaļas. Tie ir pasākumi sabiedrībai, nevis oficiālie pašvaldības pasākumi.

Ja par Limbažu mājas lapas izkārtojumu - caur datoru atverot pirmo izvēli - augšā ir izvēle pa sadaļām. Tāds pat princips ir visās pašvaldību māju lapās.
Tātad augšējā pirmās lapas izvēlē > Sabiedrības līdzdalība > Publiskās apspriešanas.
https://www.limbazi.lv/sabiedribas-lidz ... spriesanas
Absolūti negribu aizstāvēt purva noracējus (Dies pasarg!), taču apspriešanas sludinājums ir tur, kur tam loģiski būtu jābūt un ir viegli atrodams.
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 34316
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Sarunas par dabu

Post by Vērotāja » 27 Mar 2019 01:02

Attiecībā uz Viļķeni - mājas lapa tur tiešām ir visai neprofesionāla, taču Viļķenes pagasta Facebook profilā ir vairāki ziņojumi par sabiedrisko apspriešanu.
Piemēram,
26.martā https://www.facebook.com/vilkene/photos ... =3&theater
22.martā https://www.facebook.com/vilkene/photos ... =3&theater
13.martā https://www.facebook.com/vilkene/posts/ ... &__tn__=-R
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

aijucis
Posts: 630
Joined: 23 Jun 2018 20:58

Re: Sarunas par dabu

Post by aijucis » 27 Mar 2019 08:10

Vērotāja wrote:
27 Mar 2019 01:02
taču Viļķenes pagasta Facebook profilā ir vairāki ziņojumi par sabiedrisko apspriešanu.
Neesmu tik veikla tehnoloģijās. Kā jau teicu - cilvēku bija gana daudz.

Made
Posts: 8237
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Sarunas par dabu

Post by Made » 27 Mar 2019 13:48

Raganiete, paldies, citēju Tavu linku arī citur, lai nepazūd, kad ielikšu te garu tekstu.

Lasu to pašu Rustūžu purva izstrādes VIN un gribējās dalīties. Kā krievi saka - i smeh i greh :P No vienas puses priecājos par dzīvu izteiksmes formu, var just rakstītāja attieksmi :lol: , bet no otras puses - iemesls pārdomām par dzīvi, mums pašiem un to, kā gribētos "pacelt acis uz zvaigznēm" :roll: Jo ir jau laikam tā par to "parasto latvieti" un racionālo domāšanu.. Biotopa vērtības noteikšanā tiek ņemta vērā apdzīvotība un tas, cik daudzi to lieto (hmm... vērtīgākajos biotopos rezervātos taču tiek noteikts stingrais režīms un jo mazāk lieto, jo labāk..).
3.11. Prognoze par iespējamo ietekmi uz ainavas daudzveidību, tās elementiem, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas resursiem
Vienīgā ainaviskā vērtība paredzētās darbības redzeslaukā ir pats mazskartais augstais purvs šādas dabiskas ainavas cienītājiem, kurš, bez šaubām, tiks iznīcināts. Tomēr .. aktuālā kūdras ieguves rūpnieciskā ainava, kas uzskatāma par bezvērtīgu, katrā konkrētā laika nogrieznī būs vērojama ļoti ierobežotā apkaimē. .. veidosies jauna cilvēka pārveidotas, bet dabiski atjaunojošās purva vides un jaunaudžu ainava, kurai gan nepiemitīs speciālistiem saprotamas aizsargājamu biotopu ainaviskās kvalitātes, bet plašai sabiedrībai tā būs viena no normālām Latvijas lauku un mežu zemju ainavām bez īpašas vērtības, tāpat kā pašreizējā. Nav ziņu, ka Rustūžu purvs līdz šim būtu bijis plaša ainavas vērotāju loka piesaistes objekts, nedz arī citādā ziņā rekreācijas mērķis, un nav pamata tam tādam kļūt arī turpmāk: ainavas izmaiņu ietekmi izjutīs nebūtiska sabiedrības daļa, pārsvarā tikai mazapdzīvotās apkaimes pastāvīgie iemītnieki. Paredzētās darbības ainaviskajā ietekmē nekā pozitīva nevar būt, tā būs negatīva, bet nebūtiska: parasts kompromiss starp nosacīti dabisku vidi un saimniecisko lietderību.
.. Tieša, ilgtermiņa, primāra, faktiski neatgriezeniska (varbūt atgriezeniska daudzu paaudžu laikā) ietekme.

2.7. Ainaviskais un kultūrvēsturiskais teritorijas un apkārtnes nozīmīgums. Tuvākie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti
Visā Viļķenes pagastā atrodas tikai viens valsts aizsargājamais kultūras piemineklis – Nr.3961 –, un tās ir ērģeles Svētās Katrīnas luterāņu baznīcā pašā Viļķenē. Vēl Viļķenes pagastā atrodas četri Limbažu novada nozīmes kultūras pieminekļi, kuri arī visi atrodas pašā Viļķenē: Viļķenes (Pērnigeles) Odigitrija Dievmātes pareizticīgo baznīca Viļķenmuižā, divi kapu pieminekļi Katrīnas kapos Viļķenes centrā un piemineklis Latvijas himnas autoram Baumaņu Kārlim Viļķenes ziemeļos. Visi šie pieci kultūras pieminekļi Viļķenē atrodas 2 – 3,5 km attālumā no Rustūžu purva tuvākā punkta. Nekādu konkrētu tūrisma un rekreācijas objektu mazākā attālumā nav. Vienīgā ainaviskā vērtība paredzētās darbības redzeslaukā ir pats mazskartais augstais purvs šādas dabiskas ainavas cienītājiem, tomēr pārsvarā šo purvu izmanto dzērveņu lasītāji pilnīgi citiem mērķiem, ne ainavas baudīšanai, un nav arī nekādu ziņu, ka tas būtu putnu vērotāju masveida piesaistes objekts.
Nē nu pareizi - pie rekreācijas un tūrisma (atšķirībā no dabas vērtību apskata) tas pēdējais teikums piederas, nekas tur nav nepareizi, un es nez kāpēc kaifoju par tādu stilu, kaut ar adatiņām, jo izskatās, ka cilvēks runā tieši kā domā :) Bet skumji ir par to situāciju. :(

Un tad tas paradokss - ka būtu ņemams vērā, ja būtu putnu vērotāju masveida piesaistes objekts :lol: Īstie putnu draugi tieši cenšas netraucēt.. Nu ko - jāliek tiešraides kamera un būs masas :lol:

Post Reply

Return to “Diskusijas”