Gada simboli Latvijas dabā

Discussions
User avatar
lianaliesma
Posts: 42237
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Gada simboli Latvijas dabā

Post by lianaliesma » 07 Jan 2019 12:58

Symbols of the Year in Nature of Latvia
https://www.daba.gov.lv/public/lat/vide ... s_simboli/
https://lv.wikipedia.org/wiki/2018._gads_Latvij%C4%81

Katra gada izskaņā dažādu dabaszinātņu nozaru biedrības Latvijā nominē par nākamā gada dabas simbolu kādu savvaļas faunas vai floras sugu , lai informētu sabiedrību par to bioloģiju un ekoloģiju, aizsardzību un iespējām iesaistīties sugas saglabāšanas aktivitātēs. Dabas aizsardzības pārvalde kopš 2005. gada, kad tā tika izveidota, veido skaistus gada dabas simbolu plakātus ar aprakstiem.

Turpmāk tēmu Gada simboli Latvijas dabā katrs var papildināt ik gadu, pievienojot komentāru ar sevi interesējošo objektu uzskaiti - kokus, sūnas, dzīvotnes... to ir bezgala daudz, bet nu viss būs vienā tēmā atrodams kopā ar interneta vietņu adresēm.


Gada dzīvnieks Latvijā Image
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gada_dz%C ... tvij%C4%81

2020.gads - Eirāzijas bebrs (Castor fibe)
2019. gads — Alnis (Alces alces)
2018. gads — Parastā vāvere (Sciurus vulgaris)
2017. gads — Zutis (Anguilla anguilla)
2016. gads — Āpsis (Meles meles)
2015. gads — Meža cūka (Sus scrofa)
2014. gads — Pelēkais vilks (Canis lupus)
2013. gads — Purva bruņurupucis (Emys orbicularis)
2012. gads — Gludenā čūska (Coronella austriaca)
2011. gads — Eiropas platausis (Barbastella barbastellus)
2010. gads — Ūdrs (Lutra lutra)
2009. gads — Brūnais lācis (Ursus arctos)
2008. gads — Pelēkais ronis (Halichoerus grypus)
2007. gads — Smilšu krupis (Bufo calamita)
2006. gads — Lidvāvere (Pteromys volans)
2005. gads — Lielais susuris (Glis glis)
2004. gads — Cūkdelfīns (Phocaena phocaena)
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
lianaliesma
Posts: 42237
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Gada simboli Latvijas dabā

Post by lianaliesma » 07 Jan 2019 12:59

Gada putns Latvijā Image
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gada_putns_Latvij%C4%81

2020. gads - Zivju dzenītis (Alcedo atthis)
2019. gads — Mežirbe (Tetrastes bonasia)
2018. gads — Pļavu tilbīte (Tringa totanus)
2017. gads — Dzeltenā cielava (Motacilla flava)
2016. gads — Dižraibais dzenis (Dendrocopus major)
2015. gads — Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)
2014. gads — Pupuķis (Upupa epops)
2013. gads — Kākaulis (Clangula hyemalis)
2012. gads — Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)
2011. gads — Meža pūce (Strix aluco)
2010. gads — Mednis (Tetrao urogallus)
2009. gads — Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)
2008. gads — Melnais stārķis (Ciconia nigra)
2007. gads — Melnā dzilna (Dryocopus martius)
2006. gads — Lauku piekūns (Falco tinnunculus)
2005. gads — Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)
2004. gads — Baltais stārķis (Ciconia ciconia)
2003. gads — Rubenis (Lyrurus tetrix)
2002. gads — Lielais ķīris (Larus ridibundus)
2001. gads — Ūpis (Bubo bubo)
2000. gads — Ķīvīte (Vanellus vanellus)
1999. gads — Mazais ērglis (Clanga pomarina)
1998. gads — Zaļā vārna (Coracias garrulus)
1997. gads — Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus)
1996. gads — Grieze (Crex crex)
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
lianaliesma
Posts: 42237
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Gada simboli Latvijas dabā

Post by lianaliesma » 07 Jan 2019 12:59

Gada kukainis Latvijā Image

https://lv.wikipedia.org/wiki/Gada_kuka ... tvij%C4%81

2020.gads - Ziedmušu dzimta Syrphidae
2019. gads — Malārijas ods (Anopheles maculipenni)
2018. gads — Jāņogu raibenis (Polygonia c-album)
2017. gads — Eiropas dievlūdzējs (Mantis religiosa)
2016. gads — Smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)
2015. gads — Lielais mārsilu zilenītis (Phengaris arion)
2014. gads — Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii)
2013. gads — Raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens)
2012. gads — Spožā skudra (Lasius fuliginosus)
2011. gads — Ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna)
2010. gads — Parastais skudrulītis (Thanasimus formicarius)
2009. gads — Čemurziežu dižtauriņš (Papilio machaon)
2008. gads — Lielais dižkoksngrauzis (Ergates faber)
2007. gads — Zemesvēzis (Gryllotalpa gryllotalpa)
2006. gads — Lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita)
2005. gads — Skudrulauva (Myrmeleon formicarius)
2004. gads — Zilspāres (Calopteryx)
2003. gads — Sfingi (Sphingidae)
2002. gads — Mājas circenis (Gryllus domesticus)
2001. gads — Parkšķis (Psophus stridulus)
2000. gads — Degunradžvabole (Oryctes nasicornis)
1999. gads — Divpunktu mārīte (Adalia bipunctata)
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
lianaliesma
Posts: 42237
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Gada simboli Latvijas dabā

Post by lianaliesma » 07 Jan 2019 13:04

Gada augs Latvijā Image
http://botany.lv/about/gada-augs/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gada_augs_Latvij%C4%81

2020.gads - Ruiša pūķgalve (Dracocephalum ruyschiana)
2019. gads - mazais zvagulis (Rhinanthus minor)
2018. gads – madara (Galium ģints)
2017. gads – dzeltenā salmene
2016. gads – purva atālene
2015. gads – čemuru palēks
2014. gads – laksis
2013. gads – stāvā vilkakūla
2012. gads – meža vizbulis
2011. gads – ķekarpaparde (Botrychium ģints)
2010. gads – ziemeļu linneja
2009. gads – jūrmalas dedestiņa
2008. gads – smaržīgā naktsvijole
2007. gads – apaļlapu rasene
2006. gads – jumstiņu gladiola
2005. gads – meža silpurene
2004. gads – bezdelīgactiņa
2003. gads – dzeltenā dzegužkurpīte
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Gada simboli Latvijas dabā

Post by Vērotāja » 07 Jan 2019 17:00

Sagrupēts pēc gadiem:

2007.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2007._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — smilšu krupis,
Gada putns — melnā dzilna,
Gada kukainis — zemesvēzis,
Gada koks — parastā liepa,
Gada augs — apaļlapu rasene

2008.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2008._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — pelēkais ronis,
Gada putns — melnais stārķis,
Gada kukainis — lielais dižkoksngrauzis,
Gada koks — melnalksnis,
Gada augs — smaržīgā naktsvijole

2009.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2009._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — brūnais lācis,
Gada putns — jūras krauklis,
Gada kukainis — čemurziežu dižtauriņš,
Gada koks — parastā zalktene
Gada augs — jūrmalas dedestiņa
Gada sēne — sakņu piepe

2010.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2010._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — ūdrs,
Gada putns — mednis,
Gada zivs — vēdzele,
Gada kukainis — parastais skudrulītis,
Gada bezmugurkaulnieks — vasaras vairogvēzis,
Gada gliemis — iesārtais mitrgliemezis,
Gada koks — purva vaivariņš,
Gada augs — ziemeļu linneja,
Gada sēne — koraļļu dižadatene,
Gada ķērpis — kārpainā peltīgera,
Gada ģeoloģiskais objekts — Virsaišu ūdenskritums
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Gada simboli Latvijas dabā

Post by Vērotāja » 07 Jan 2019 17:05

2011.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2011._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — Eiropas platausis (Barbastella barbastellus, sikspārnis)
Gada putns — meža pūce (Strix aluco)
Gada zivs — grundulis (Gobio gobio)
Gada kukainis — ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna, tauriņš)
Gada gliemis — lielais dīķgliemezis (Lymnaea stagnalis)
Gada augs — ķekarpapardes (Botrychium)
Gada sēne — zaļā mušmire (Amanita phalloides)
Gada ģeoloģiskais objekts — Kulšēnu sēravots

2012.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2012._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — gludenā čūska (Coronella austriaca),
Gada putns — jūras ērglis (Haliaeetus albicilla),
Gada kukainis — spožā skudra (Lasius fuliginosus),
Gada bezmugurkaulnieks — parastais krūmsūklis (Spongilla lacustris),
Gada gliemis — sarkanais kailgliemezis (Arion rufus),
Gada koks — mežābele (Malus sylvestris),
Gada augs — meža vizbulis (Anemone sylvestris),
Gada sēne — vēdekļa sārtaine (Rhodotus palmatus),
Gada ģeoloģiskais objekts — Rudzīšu akmens

2013.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2013._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — purva bruņurupucis (Emys orbicularis)
Gada putns — kākaulis (Clangula hyemalis)
Gada kukainis — raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens)
Gada bezmugurkaulnieks — matonis (Gordius aquaticus)
Gada gliemis — dižā bezzobe (Anodonta cygnea)
Gada augs — stāvā vilkakūla (Nardus stricta)
Gada ģeoloģiskais objekts — Stiglavas atsegumi

2014.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2014._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — pelēkais vilks (Canis lupus)
Gada putns — pupuķis (Upupa epops)
Gada kukainis — Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii)
Gada bezmugurkaulnieks — parastā jūraszīle (Balanus improvisus)
Gada koks — zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)
Gada augs — laksis (Allium ursinum)
Gada sēne — dzīslkāta beka (Boletus projectellus)
Gada ģeoloģiskais objekts — Korkuļu ūdensrijējs
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Gada simboli Latvijas dabā

Post by Vērotāja » 07 Jan 2019 17:10

2015.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2015._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — meža cūka (Sus scrofa)
Gada putns — dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)
Gada kukainis — lielais mārsilu zilenītis (Phengaris arion)
Gada bezmugurkaulnieks — grēvis (Saduria entomon)
Gada koks — krūmu čuža (Pentaphylloides fruticosa)
Gada augs — čemuru palēks (Chimaphila umbellata)
Gada sēne — lielā pergamentsēne (Phlebiopsis gigantea)

2016.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2016._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — āpsis (Meles meles)
Gada putns — dižraibais dzenis (Dendrocopus major)
Gada kukainis — smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)
Gada bezmugurkaulnieks — samtērces (Trombidiidae)
Gada gliemis — graciozā ūdensspolīte (Anisus vorticulus)
Gada koks — ošlapu kļava (Acer negundo)
Gada augs — purva atālene (Parnassia palustris)
Gada sēne — bārkstainā mušmire (Amanita strobiliformis)
Gada sūna — parastā straussūna (Ptilium crista-castrensis)
Gada ģeovieta — Ketleru atsegumi
Gada arheoloģijas piemineklis — Grobiņas arheoloģiskais ansamblis

2017.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2017._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — zutis (Anguilla anguilla)
Gada putns — dzeltenā cielava (Motacilla flava)
Gada kukainis — Eiropas dievlūdzējs (Mantis religiosa)
Gada bezmugurkaulnieks — augsnes dižslieka (Lumbricus terrestris)
Gada gliemis — Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris)
Gada koks — parastā priede (Pinus sylvestris)
Gada augs — dzeltenā salmene (Helichrysum arenarium)
Gada sēne — baltā cūktrifele (Choiromyces meandriformis)
Gada sūna — parastā kociņsūna (Climacium dendroides)
Gada ģeovieta — Dzierkaļu kalns
Gada arheoloģijas piemineklis — Mežotnes pilskalns ar senpilsētu
Gada dzīvotne — lauku sēta

2018.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2018._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — parastā vāvere (Sciurus vulgaris)
Gada putns — pļavu tilbīte (Tringa totanus)
Gada kukainis — jāņogu raibenis (Polygonia c-album)
Gada bezmugurkaulnieks — simtkāji (Chilopoda)
Gada gliemis — kroklūpas vārpstiņgliemezis (Laciniaria plicata)
Gada koks — parastais ozols (Quercus robur)
Gada augs — madaras (Galium)
Gada sēne — milzu apaļpūpēdis (Calvatia gigantea)
Gada sūna — zilganā baltsamtīte (Leucobryum glaucum)
Gada ģeovieta — Raunas Staburags
Gada arheoloģijas piemineklis — Tanīskalns
Gada dzīvotne — dižkoks
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Gada simboli Latvijas dabā

Post by Vērotāja » 07 Jan 2019 17:12

2019.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2019._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks — alnis (Alces alces)
Gada putns — mežirbe (Tetrastes bonasia)
Gada kukainis — malārijas ods (Anopheles maculipenni)
Gada bezmugurkaulnieks — mārīšzirneklis (Eresus sandalitus)
Gada koks — krimas liepa (Tilia x euchlora)
Gada augs — mazais zvagulis (Rhinanthus minor)
Gada sēne — ābeļu sarkodoncija (Sarcodontia crocea)
Gada sūna — tūbainā bārkstlape (Trichocolea tomentella)
Gada ģeovieta — Vidzemes jūramalas stāvkrasti
Gada dzīvotne — veci vai dabiski boreāli meži

2020.gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/2020._gads_Latvij%C4%81

Gada dzīvnieks - Eirāzijas bebrs (Castor fibe)
Gada putns - Zivju dzenītis (Alcedo atthis)
Gada kukainis - Ziedmušu dzimta Syrphidae
Gada bezmugurkaulnieks - Ornamentētā pļavērce (Dermacentor reticulatus)
Gada koks - Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica)
Gada augs - Ruiša pūķgalve (Dracocephalum ruyschiana)
Gada sēne - smiltāju kaussēne (Peziza ammophila)
Gada sūna - parastā rožgalvīte Rhodobryum roseum
Gada ģeovieta - Rundēnu Velna dobe
Gada dzīvotne - parkveida pļavas un ganības
Gada gliemis - Salaspils platišisma jeb Salaspils dolomītgliemezis(tiks papildināts)
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Tālis
Posts: 5205
Joined: 13 Apr 2012 10:18

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Tālis » 09 Jan 2019 11:43

Tālis wrote:
02 Jan 2019 11:04
Labsrīts!
Latvijas radio 1, 10:07 (44:18)
Zināmais nezināmajā
Mežirbe - Gada putns 2019

Image

Iepazīstam šī gada putnu kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību.
Ievadā ornitologa Jāņa Ķuzes (LDF) vēstījums par dabas aizsardzību.
Stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) vadītājs ornitologs Viesturs Ķerus un ornitologs, LOB pārstāvis un projekta "Gada putns" vadītājs Andris Dekants.

Vada: Sandra Kropa un Paula Gulbinska

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-n ... 9.a113214/
Tālis wrote:
07 Jan 2019 11:50
Botāniķi par gada augu izvēlējušies mazo zvaguli

Image

Latvijas Botāniķu biedrība par 2019. gada augu izvēlējusies
mazo zvaguli jeb "Rhinanthus minor",
kura izplatība Latvijā dabisko pļavu un ganību platību sarukuma dēļ samazinājusies, liecina biedrības paziņojums novērojumu vietnē "Dabasdati.lv".


https://apollo.tvnet.lv/6493155/botanik ... zo-zvaguli

Latvijas Dabas fonds (LDF) par 2019. gada dzīvotni izvēlējies
vecus vai dabiskus boreālos mežus.


Tie ir pārsvarā priežu un egļu, kā arī bērzu, apšu un jaukti meži, kuriem raksturīga neliela saimnieciskās darbības ietekme vai tā ilgu laiku nav bijusi vispār. Šādi veci un dabiski meži ar dažādu sugu, izmēru un vecuma kokiem un kritalām ir neaizstājama dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām, ķērpjiem, sēnēm un vabolēm, kā arī putniem, uzsver LDF.

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zin ... s-14212134
Putnu dzīves iepazīšana un mīlestība uz tiem vieno cilvēkus.

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Vērotāja » 14 Jan 2019 16:23

Par šī gada koku izvēlēta Krimas liepa

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija ... a.a306013/
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Tālis
Posts: 5205
Joined: 13 Apr 2012 10:18

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Tālis » 15 Jan 2019 14:53

Vidzemes jūrmalas stāvkrasti - 2019. gada ģeovieta.

Šogad par gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā tika izvēlēti Vidzemes jūrmalas stāvkrasti, kas atrodas Rīgas jūras līča austrumu krastā, Liepupes un Salacgrīvas novados.

Image

https://www.delfi.lv/turismagids/latvij ... d=50740173
Putnu dzīves iepazīšana un mīlestība uz tiem vieno cilvēkus.

Made
Posts: 7550
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Made » 15 Jan 2019 16:38

Vērotāja wrote:
14 Jan 2019 16:23
Par šī gada koku izvēlēta Krimas liepa

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija ... a.a306013/
Krimas liepa ziedēšanas laikā izraisa pastiprinātu kameņu un bišu bojāeju.
...
Neskatoties uz labo ziemcietību un citām īpašībām, koka taksons apstādījumos sastopams nepamatoti reti. Tā kā Krimas liepa ir Latvijas kokaudzētavu sortimentā, biedrība aicina šos skaistos kokus plašāk izmantot apstādījumos kā soliterus, grupu un ceļmalu stādījumus.
:? :roll: "nepamatoti (!?) reti".. ir sortimentā, tāpēc jāizmanto (!?)

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Vērotāja » 15 Jan 2019 17:10

Made wrote:
15 Jan 2019 16:38
Krimas liepa ziedēšanas laikā izraisa pastiprinātu kameņu un bišu bojāeju.
:? :roll: "nepamatoti (!?) reti".. ir sortimentā, tāpēc jāizmanto (!?)
Made, kāda iemesla dēļ iet bojā bites un kamenes? Redzēju to teikumu tekstā, bet nesapratu cēloni.
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

Made
Posts: 7550
Joined: 07 Apr 2015 10:32

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Made » 15 Jan 2019 19:34

Vērotāja, es nezinu :roll:
Man tikai liekas, ka rakstā šie divi teikumi kopā neder bez paskaidrojumiem. Manuprāt, bišu un kameņu pastiprināta bojāeja būtu pietiekams pamats, lai tos kokus speciāli neizplatītu vietā, kur tie dabiski neaug. Tas nekas, ka citu īpašību pēc ir radīti krājumi tirdzniecībai.
Ja šie secinājumi ir aplami, tad varbūt bija kaut kā citādi jāraksta...

Kaimiņiene
Posts: 167
Joined: 25 May 2015 12:16

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Kaimiņiene » 16 Jan 2019 13:55

Ideāli būtu, ja šo koku reklamējot pasludinātu par invazīvu sugu kā latvāni. Diemžēl no dienvidzemēm ievesto daudzo augu nektārs ir slikts mūsu bitēm, jo satur ļoti daudz ekstraktvielas, kuru rezultātā bites un kamenes dabū caureju jau augustā. Ja šāds nektārs paliek uz ziemu stropā, tad ir garantija ka bites neizziemo. Dienvidos, Ukrainā bišu ziemošanas laiks ir ļoti īss. Un tur bieži medu atņem vēl septembra beigās, par saimju saglabāšanu man nav informācija.
Turu bites, un mans vectēvs ,arī bitenieks, jau pagājušo gadsimtu zināja par Krimas liepām, tāpēc pie mājas stādija tikai Holandes platlapju liepas, vecās sīklapju liepas jau bija apkārtnē.

User avatar
MĀRIS
Posts: 15011
Joined: 29 Apr 2015 16:32
Location: Kuldīga

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by MĀRIS » 16 Jan 2019 14:33

Nesaprotu....
Ja jau koks kā tāds nav vēlams mūsu dabai, tad kādai gan bezatbildībai jābūt lai viņu vēl reklamētu, ieteiktu. Esam taču tik daudz jau "apdedzinājušies" /latvāņi, signālvēži, amerikas ūdeles,..../!!!!
Laikam esmu pārāk vecs un muļķis.
Dabu nevar iemācīt. Viss notiek pēc dabas likumiem. Imis /Tālis/

User avatar
lianaliesma
Posts: 42237
Joined: 02 Jun 2013 16:41

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by lianaliesma » 16 Jan 2019 14:45

Kaimiņiene, paldies, ka painformēji, es nebiju to dzirdējusi.
Citēju Tavu komentāru arī FB.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā. Z.Mauriņa
******************************************************
Cilvēks ir radījums, kas sev kāro brīvību un citiem to nolaupa. Z.Mauriņa

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Vērotāja » 16 Jan 2019 14:59

Paldies par interesanto informāciju.
Te tiešām prasās pēc dendroloģijas biedrības komentāra. Vai tiešām tiek reklamēts augs, kurš nodara kaitējumu dabai?
Es nesaprotu šito visu :cry:
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Vērotāja » 16 Jan 2019 15:14

Vērotāja wrote:
16 Jan 2019 14:59
Paldies par interesanto informāciju.
Te tiešām prasās pēc dendroloģijas biedrības komentāra. Vai tiešām tiek reklamēts augs, kurš nodara kaitējumu dabai?
Es nesaprotu šito visu :cry:
Uzrakstīju vēstuli Dendrologu biedrībai ar lūgumu komentēt.
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

User avatar
Vērotāja
Posts: 33941
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Saites uz rakstiem, video, publikācijām

Post by Vērotāja » 16 Jan 2019 15:22

Hmm.... Portālā LA.lv ieraudzīju šādu tekstu:

Citāts no raksta : Par šī gada koku izvēlēta Krimas liepa (15.01.2019)
http://www.la.lv/par-si-gada-koku-izveleta-krimas-liepa


Viņš skaidroja, ka Krimas liepas izvēle bija atbalsta balsojums Ukrainas dendrologiem.
“Latvijas Dendrologu biedrība nosoda Krievijas veikto Krimas pussalas aneksiju un aicina uz konflikta mierīgu atrisinājumu, atgādinot sabiedrībai par nepieciešamību stiprināt sadarbību, demokrātiju un vispārcilvēciskās vērtības Eiropā. 2006.gadā Latvijas dendrologi apmeklēja Ukrainas parkus un botāniskos dārzus, iedibinot draudzīgas attiecības ar Ukrainas kolēģiem,” uzsvēra Leiburgs.Es atvainojos, bet man nav vārdu... Tas saucas, gribējām kā labāk, bet sanāca kā vienmēr jeb ar labiem nodomiem bruģēts ceļš uz... :twisted:
Jāmēģina daba mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns

Post Reply

Return to “Diskusijas”