Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Pandion haliaetus - Osprey
User avatar
Florinda
Posts: 7
Joined: 06 Mar 2020 11:18

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by Florinda » 19 Jul 2020 23:32

vanags? 19:15
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:02

19:15:35 žīperīgais kaimiņš, kura balsi ik pa laikam var dzirdēt ligzdas tuvumā.
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:03

22:24:22 uz īsu brīdi Vita ligzdā...izskatījās uztraukusies un ātri prom.
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:08

20.jūlijs

Labrīt! ;)

04:41:33 ligzdas saimnieks ir klāt un sāk darboties. Vitu vēl nedzird.
Image

Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:15

04:50 uzpošam ligzdu..
Image

04:55:40 dzirdama Vitas balss, bet ne ligzdas tuvumā, kā ir ierasts...
Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:18

05:00:56 Teo aizlido...
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:21

05:05 - 05:07 Teo ar sauso materiālu.
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:27

05:10:04 uz ligzdu lido sausais materiāls... šķiet, ka tas ir Teo, izmet līkumu un lido atpakaļ, nosēžas uz kameras zara un rājas. Atkal kāds traucēklis....
Image

Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 07:30

05:11:20 sausā materiāla nesējs ielec ligzdā un turpina rāties un tas nav Teo, bet Vitiņa.
Image

Image

05:14:15 Vita čiepstēdama aizlido... kaut kas īsti nav riktīgi, meitēns izskatās satraukts.

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 08:22

žubīte ST
​8:03 mazais vanadzēns - jaunulis saimnieko pa Teo ligzdu.

Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 20 Jul 2020 08:25

08:03:31 paklaigāja un aizlidoja.
Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 09:09

21.jūlijs

Labrīt! ;)

05:36:08 Vita ligzdā jau skaļi sauc pēc zivs.
Image

05:36:32 Vita ielec kameras zarā.
Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 09:21

05:49:44 ligzdai tuvojas Teo..
Image

puikiņš tukšiem nagiem, Vita nedaudz vīlusies.
Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 09:26

05:50:09 Teo amzierējas un staigā pa ligzdu, Vita seko katrai viņa kustībai un skaļi pieprasa zivi.
Image

Image

05:50:45 Teo aizlido
05:51:50 Vita ielec kameras zarā un turpina saukt pēc brokastīm. Tad jau Teo turpat tuvumā un nekur tālu nav aizlidojis.

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 09:38

06:27:17 no kameras zara, ielec ligzdā Teo un sāk to sargāt no svešinieka, kas lidinās ligzdas tuvumā.
Image

Image

Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 09:45

06:32:05 Teo nožāvājas un ielec atpakaļ kameras zarā.
Image

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 21 Jul 2020 10:44

07:39:56 Teo turpina darboties...nākamais zars tiek atnests uz ligzdu.
Image

Image

07:47 aizlido.

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 22 Jul 2020 07:42

22.jūlijs

Labrīt! ;)

07:39 kopš vakardienas rīta, ligzdā neviens nav parādījies. Arī šorīt ... vēl klusums.

Image

18:11 bez izmaiņām...nevienu neesmu satikusi.

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 22 Jul 2020 21:57

19:59:27 beidzot ierodas Teo... stāv ligzdā spārnus iepletis...
Image

Image

20:01 uz kameras zara klusi tup Vita, Teo ielaižas pie Vitas uztaisīt muguras masāžu.

User avatar
karliiina_13
Posts: 10331
Joined: 23 Apr 2018 12:03

Re: Zivjērgļi Kurzemē, 2020 (Vita un Teo)

Post by karliiina_13 » 22 Jul 2020 22:05

20:05:39 Teo ar zaru...
Image

20:06:37 atkal prom.
Image

Locked

Return to “Zivjērglis”