Informācija par jūras ērgļiem

Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle
User avatar
Vērotāja
Posts: 45940
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Informācija par jūras ērgļiem

Post by Vērotāja »

viewtopic.php?p=168452#p168452
ame wrote: 24 Jan 2018 16:32 Jānis sent us two pictures from the nest tree. the first picture shows us what the eagles see when they "look at us". /
Jānis mums nosūtīja divus attēlus no ligzdu koka. pirmais attēls mums parāda, ko ērgļi redz, kad viņi "skatās uz mums". Image
Image

this show the top branches of the big trunk which on the rear left. it's a perfect perch for the eagles. it's no wonder that both like to sit there (and sometimes ravens, too. :mrgreen: )
tas parāda lielā stumbra augšējās zari, kas atrodas kreisajā aizmugurē. tas ir ērts ērglis ērgļiem. tas nav brīnums, ka gan patīk sēdēt tur (un dažreiz arī ravens (krauklis?). :mrgreen: )

in the bottom of the picture you can see Janis' computer leaning against the left branch.
the top may be about 1.5 m - 2 m above the nest level. /
attēla apakšdaļā jūs varat redzēt Jānis datoru, kas vērsts pret kreiso zaru.
augšpusē var būt aptuveni 1,5 m - 2 m virs ligzdas līmeņa. Image
Image

paldies Jānis! Image
Dabu vajag mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns
Locked

Return to “Jūras ērglis”