ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post Reply
forelljjanka
Posts: 316
Joined: 17 Dec 2008 10:54
Contact:

ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by forelljjanka »

Lūdzu neuztvert par patiesību pēdējā instancē un ziņojot ELPA-a izmantot tikai oficiālās metodikas pazīmes! Šeit tikai mans viedoklis,kā manuprāt,tam vajadzētu izskatīties,lai nerastos pārpratumi:
LM-atrasta ligzda ar mazuļiem,kas redzami ,dzirdami vai beigti ligzdā.
LO-atrasta ligzda ar olām.
JB-novērots pieaugušais putns ,kas nes jaunajiem barību,vai aiznes ekskrementu kapsulu.(Jāizslēdz putnu T kas riesta rotaļās baro vai nes barību M,kā arī kaiju ,zīriņu un c.putnu sugas kuru ligzdošana Latvijā nav konstatēta).
AL-novēroti perējoši putni,vai putni kas pielido ligzdai vai aizlido no tās,un putnu uzvedība(piem.pazīme V+U vai AU)vai citas pazīmes(piem.kaļķojums zem putnu ligzdām),liecina,ka tā ir apdzīvota ligzda un ziņotājam nav iespējams konstatēt pazīmes LM vai LO.
LL-atrasta pētijuma periodā lietota ligzda(pamesta ,izpostīta vai izvesta ligzda kurā bijušas olas vai mazuļi)vai olas,vai olu čaumalas.
RM-redzēti nesen izvesti,vai beigti mazuļi(ligzdguļiem tikai nepilnīgi apspalvojušies,ar īsām astēm)vai to spalvas(atsevišķos gadījumos,ar pietiekamu pieredzi par ziņoto sugu ,pazīmi var lietot arī juv.putniem.)
AU-putns aizvilina vai uzbrūk traucētājam pie iespējamas ligzdas vai mazuļiem(piem.krauklis plēšputnam,vai ķīvīte lapsai).
G-Novērots putns,kas gatavo ligzdu(piem.ar ligzdas materiālu knābī)vai kaļ dobumu,vai pētijuma perioda laikā atrasta gatava ligzda(arī iepriekšējā gada),bet nekas neliecina par tajā izdētām olām,vai izperētiem,izvestiem mazuļiem,vai arī to nav iespējams noskaidrot.
L-perēšanas laukums,kas konstatēts noķertam vai beigtam pieaugušajam putnam.
U-pieauguša putna uztraukuma uzvedība vai saucieni,kas liecina par iespējamu ligzdas vai mazuļu tuvumu(izslēdzot vienreizēju iztraucēta putna uztraukumu).
V-novērots putns,kas apmeklē iespējamu ligzdas vietu(piem.dobumperētājs ielien dobumā vai putns pielido pie ligzdas)bet nekas cits neliecina par to,ka ligzda ir apdzīvota(nav kaļķojuma vai novērota arī pazīme U vai AU).
R-novērotas tēviņa un mātītes riesta rotaļas vai pārošanās(šī pazīme lietojama tikai tad ja kopā vai tuvumā novēroti abu dzimumu putni,neattiecas uz piem.vientuļiem riestojošiem medņiem vai īslaicīgu gugatņu riestu migrācijas laikā pat ja piedalās abi dzimumi).
P-novērots pāris ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā(neattiecas uz sugām kuru ligzdošana Latvijā nav konstatēta).
T-pastāvīga teritorija ,par ko liecina putna uzvedība,piem.,tēviņa dziesma vismaz nedēļu ,kā arī tēviņu dziesmas vai konflikti uz iespējamas to teritoritoriju robežas(arī dzeņu bungošana).
D-novērots dziedošs vai riestojošs tēviņš ligzdošanas sezonas laikā.
B-suga vai tās darbības pēdas(piem.svaigi dzeņu kalumi ,vistveidīgo putnu mēsli,bridējputnu pēdas dubļos)novērota ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā.Arī beigti putni vai to svaigi plēsumi.
N-novērots putns biotopā kur tas neligzdo vai migrējoši gājputni,vai gājputni atpūtas un barošanās vietās(vairums zosu,bridējputnu(šņibīšu,sarkano puskuitalu un c.)sugu)kuru ligzdošana Latvijā nav konstatēta.
SiksparnViesturs
Posts: 1
Joined: 18 May 2016 00:32

Re: ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by SiksparnViesturs »

Jā, šis viennozīmīgi izskatās pēc labāka un precīzāka varianta. Ja pareizi atceros, kaut kas līdzīgs bija vismaz vienā LV Atlanta instrukcijā, tikai vēl izvērstākā veidā. Mazliet strīdīgs ir jautājums par plēsumiem pie pazīmes B, jo pastāv iespēja, ka medījums ir atnests no cita kvadrāta, tur būtu arī jāskatās, kas tad ir plēsts, un, kas varētu būt plēsis. Bet tā kopumā tas apmēram atbilst tam, kā arī es šīs pazīmes interpretēju. Būtībā jau vēl plašākiem pazīmju aprakstiem ar dažādu situāciju piemēriem būtu jābūt instrukcijā, bet diemžēl tajā šobrīd ir tikai aptuveni tas pats, kas pie pazīmes apraksta, ievietojot novērojumu - tas galīgi neveicina instrukcijas lasīšanu, jo būtībā par pazīmēm tajā nekas vairāk nav paskaidrots.
adekants
Posts: 8
Joined: 26 Apr 2016 13:35

Re: ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by adekants »

Par JB. Būtu labi zināt kuros gadījumos ir tiešām JB, vai barību nes savai mīļotajai.
Šogad vairākas dienas no vietas skatījos, kā kajaka T medī virs dīķa, bet M skatās no dīķmalas ceļa. Pēc brīža T nolaižas pie M un atvemj ziveles. M ar baudu tās notiesā un tad T ar baudu kā par pateicību kāpj virsū M un dabū kāroto :)
Un tad cikls atkal atkārtojas.
Ja T neuzprasītos uz seksu, tad ļoti viegli to būtu interpretēt kā JB.

Taču, piemēram, strazdus vai mizložņu ar barību knābi gan lieku kā JB. Pat ja kāds no putniem nes ēdamo perējošai mammai, greizi aižšauts nebūs - tā tāpat ir pierādīta ligzdošana.

Bet aprakstīt kuros gadījumos barības nešana var arī neliecināt par pierādītu ligzdošanu gan vajadzētu.
User avatar
roosaluristaja
Posts: 1042
Joined: 02 Feb 2010 10:49

Re: ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by roosaluristaja »

Kaijveidīgajiem un dienas plēsīgajiem putniem JB vispār ir riskanta lieta. Baigi tālu var nest barību, atsevišķas sugas 10 km un vairāk. Ja kaijveidīgajiem konkrētajā kvadrātā nav zināma kolonija, es JB neliktu. Tādā gadījumā gan vispār zūd JB jēga, bet tā nu tas ir. Piemēram, manas mājas kvadrātā ir dīķi un ezers, kur barojas melnie zīriņi, bet kolonija ir blakus kvadrātā, kur viņi arī barojas citā ezerā. Ja pielietotu JB, tad būtu pierādīta ligzdošana divos kvadrātos, bet dabā tā tas nav. Ērgļiem, lijām, zivjērgļiem utml, ja redz, ka lido putns ar barību, stingri ņemot ir jāliek N, piezīmēs minot, ka lidoja ar barību. Dievs viņu zin, kur tā ligzda ir.
User avatar
roosaluristaja
Posts: 1042
Joined: 02 Feb 2010 10:49

Re: ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by roosaluristaja »

Es šodien atklāju, ka eksistē tāda opcija, ka atlanta datos iespējams apskatīties to, kas veicis pēdējo sugas novērojumu kādā kvadrātā vai arī novērojumu ar augstāko ligzdošanas ticamības pakāpi. Intereses pēc paskatījos savas dzīvesvietas apkārtnes kvadrātos interesantus novērojumus, ko atzīmējuši citi. Emake armas! Jūtu līdzi tiem, kam tas viss būs jāizvērtē. Bet nu labi, ka cilvēki vismaz aprakstījuši savus novērojumus, jo tur bija, piemēram, zivjērglis augstu gaisā lidojumā kā "B". Skaidrs, ka tas nevar būt pamatoti, bet, ja būtu vienkārši "B", izlemt praktiski neiespējami, jo tā bija purva mala. Teorētiski kaut kur varbūt ligzdo.
User avatar
roosaluristaja
Posts: 1042
Joined: 02 Feb 2010 10:49

Re: ELPA-a metodikā noteiktās pazīmes.

Post by roosaluristaja »

Nedaudz tālāk es tur atradu zivju gārni mežmalā kā "B". Paskaidrojumu nav. Var jau viņš tur kaut kur ligzdot, bet, ja šādi bez paskaidrojumiem, var padomāt jebko. Varbūt viņš bija lidojumā, varbūt sēdēja kokā. Faktiski tādus novērojumus manuprāt atliek tikai pazemināt uz "N".
Post Reply

Return to “Ligzdojošo putnu atlants”