Informācija ziedotājiem/Donate

Locked
User avatar
Vērotāja
Posts: 49331
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Informācija ziedotājiem/Donate

Post by Vērotāja »

Ligzdu tiešraidi nodrošina Latvijas Dabas fonds
Jūs varat atbalstīt Latvijas Dabas fondu ar ziedojumu.

Latvijas Dabas fonds
Reģistrācijas nr. 40008019379
Norēķinu konta nr. LV51HABA000140J039356
Banka: Swedbank
Bankas kods HABALV22

Nodibinājumam "LATVIJAS DABAS FONDS" ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Vairāk informācijas, kā arī iespēja ziedot, izmantojot Mobilly un PayPal, ir LDF mājas lapā http://ldf.lv/lv/atbalsti-ldf
Papildinformācijai rakstiet ldf@ldf.lv vai zvaniet pa tālruni 67830999.
_________________________________________________________________________________
Live streaming from nests provides Latvian Fund for Nature.
You can support the Latvian Fund for Nature by donating for nature conservation in Latvia:

Latvian Fund for Nature
Registration No. 40008019379
Bank account No. LV51HABA000140J039356
Swedbank
SWIFT/BIC: HABALV22

The „LATVIAN FUND FOR NATURE” has been granted Public benefit organization status.
For more information please write to ldf@ldf.lv or call + 371 67830999.
PayPal and more information http://ldf.lv/en/support-lfn

Dabu vajag mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns
User avatar
Vērotāja
Posts: 49331
Joined: 14 Apr 2011 10:48
Location: Carnikavas novads

Re: Informācija ziedotājiem, suvenīri

Post by Vērotāja »

Māra Strazda melno stārķu pētījumiem ziedojumus iemaksāt
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai ar norādi “GORIS” vai “Ziedojums GORIM”.
http://www.goris.lv/
Mērķa ziedojumi, ar kuriem Jūs varat palīdzēt īstenot dažādus ar sugas izpēti un aizsardzības nodrošināšanu saistītus darbus (raidītāju atrašana un datu lejupielāde, ķīmisko un citu analīžu izmaksas, mākslīgo ligzdu būve, ligzdu pārbaudes un mazuļu gredzenošana u.tml.) iemaksājami šādā kontā:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģ. nr.: 40008002230
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491
_____________________________________________________________________________________________________
Support the black stork researches performed by ornithologist Maris Strazds : donations to
Latvian Ornithological Society/LOB/ for a specific purpose "For Goris":
http://www.goris.lv/

Latvian Ornithological Society
Reg. No .: 40008002230
Bank: Swedbank
Bank code SWIFT/BIC: HABALV22
Account IBAN: LV34HABA000140J035491
Dabu vajag mīlēt ar sirdi, bet izprast to vajag ar prātu. U.Piterāns
Locked

Return to “Esiet sveicināti Dabasdati.lv forumā!”