Search found 461 matches

by ame
31 Mar 2021 12:52
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2021 (Milda un Raimis)
Replies: 3092
Views: 305077

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2021 (Milda un Raimis)

paldies lianaliesma! Image
by ame
31 Mar 2021 11:57
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2021 (Milda un Raimis)
Replies: 3092
Views: 305077

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2021 (Milda un Raimis)

sveiki! could someone of you please make a summary in English about what is said in the above video, especially about what Janis tells about the events at the nest? https://forums.dabasdati.lv/viewtopic.php?p=273258#p273258 vai kāds no jums, lūdzu, varētu izveidot kopsavilkumu angļu valodā par iepri...
by ame
20 Nov 2020 11:27
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

paldies par informāciju MĀRIS! Image
by ame
20 Nov 2020 11:04
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

Labrīt! / good morning! Liz has sent a message to Jānis B in the morning. he replied: " need to wait, working on it " Liza no rīta ir nosūtījusi ziņu Jānim B. viņš atbildēja: "jāgaida, jāstrādā pie tā" https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?p=769564#p769564 was there big storm in Latvia l...
by ame
06 Aug 2020 11:18
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

mega2 Image

6:44
you are right: it was Raimis and he had a small piece of some food. :D
jums ir taisnība: tas bija Raimis un viņam bija mazs ēdiena gabals. :D
by ame
26 Jul 2020 12:20
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

ame ,paldies par viedokli-varētu būt arī dižknābji ,bet ne pieaugušie-tie izskatās savādāk-drīzāk arī jaunie putni! :P http://www.putni.lv/coccoc.htm yes, they were perhaps young, or maybe after moulting (changing feathers) also adults are less colourful than in spring costume. the light was also r...
by ame
26 Jul 2020 11:06
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

sveiki! i think that the birds at 5:27 - 5:39 were hawfinches, ( Coccothraustes coccothraustes ). the male (?, the first of them) talked long under the nest before coming to the branch. Es domāju, ka putni pulksten 5:27 - 5:39 bija vanagi, ( Coccothraustes coccothraustes ). tēviņš (?, pirmais no viņ...
by ame
27 May 2020 10:44
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

... at last i found the pair of pictures which i made of the two eaglets. it is here: ... beidzot atradu bilžu pāri, ko uztaisīju no diviem ērgļiem. tas ir šeit: https://www.looduskalender.ee/forum/viewtopic.php?p=735164#p735164 the older (girl) is on the left and the boy (maybe) on the right. there...
by ame
27 May 2020 10:33
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

i think that the bigger (with the tiara) is more developed, not only in size but her feathers on the wings are longer than on the wings of the smaller. / Es domāju, ka lielāks (ar tiāru) ir vairāk attīstīts, ne tikai pēc lieluma, bet viņas spalvas uz spārniem ir garākas nekā uz mazāku spārniem. tas ...
by ame
27 May 2020 09:46
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

good morning! Labrīt! thank you for the names for the eaglets! Malda and Reinis are very beautiful and reflect who the parents are. https://www.looduskalender.ee/forum/images/smilies/loveshower.gif / paldies par nosaukumiem ērgļiem! Malda un Reinis ir ļoti skaisti un atspoguļo to, kas ir vecāki. htt...
by ame
03 Mar 2020 12:37
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

i think not today. yesterday there were bad times. / Es domāju, ka ne šodien. vakar bija slikti laiki.
by ame
03 Mar 2020 12:19
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

Sveiki! Pēdējās dienās vairākkārt esmu saņēmis ziņu, ka tiešraidē ir pārrāvumi. Esam sistēmu restartējuši, tomēr tas acīmredzot nav līdzējis. Cik regulāri šie pārrāvumi ir, un vai kaut kas tāds ir noticis arī šodien? this morning there was a bad period at 6:29 - 6:36. / šorīt 6:29 - 6:36 bija slikt...
by ame
02 Feb 2020 11:23
Forum: Diskusijas
Topic: Tehniskas problēmas
Replies: 70
Views: 26358

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

WARNING : a virus of some sort tried to sneak in camouflaged as a Potplayer update. my firewall noticed it and removed the "update". this is off-topic here. Verotaja https://www.looduskalender.ee/forum/images/smilies/hi.gif would you copy this message to a better place, please? BRĪDINĀJUMS : sava v...
by ame
17 Jan 2020 09:48
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)
Replies: 9205
Views: 589203

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2020 (Milda un Raimis)

Sveiki! Labrīt! ...Varbūt kāds no čata atcerēsies šodienas precīzo mērījumu? Jānis Ķ. atsūtīja precīzo mērījumu - 242 cm, tātad pa 5 cm resnāka palikusi. :P our LKF member Sonchik took a picture of the Youtube chat yesterday. there was the information about the thickness of the tree. / mūsu LKF bied...
by ame
04 Nov 2019 13:26
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

thank you for the information Jānis and good luck for your trip! drive safely!
paldies par informāciju Jānim un veiksmi ceļojumā! brauc droši!
Image
by ame
10 Sep 2019 12:21
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

Sveiki! 22:49 there was a visitor last night. Abigyl in LK heard it. it was not a mammal because there were no sounds of climbing up or down. maybe the female tawny owl whom we hear almost every night? 22:49 vakar bija kāds apmeklētājs. Abigyl LK to dzirdēja. tas nebija zīdītājs, jo nebija skaņas kā...
by ame
27 Jul 2019 10:46
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

Sveiki! i believe that the hawk was a sparrowhawk ( Accipiter nisus ) on both visits this morning. it was the same size as a jay. a goshawk ( A. gentilis ) is much bigger. Es uzskatu, ka vanags bija zvirbulis ( Accipiter nisus ) abās vizītēs šorīt. tas bija tāda paša izmēra kā džeks. goshawk ( A. ge...
by ame
13 Jun 2019 16:03
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

Sveiki! can anyone say what bird sang at 6:08? / var kāds teikt, ko putns dziedāja 6:08? https://www.looduskalender.ee/forum/images/smilies/help.gif https://www.youtube.com/watch?v=SV4TjiZAT7o yitmoth in LKF suggests that it was an icterine warbler ( Hippolais icterina ). / yitmoth LKF liecina, ka t...
by ame
10 Jun 2019 10:36
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

Sveiki! 00:14 the owl made a visit. one of the eaglets was standing on the left side. i think it was Rika, she lay on that side when it became dark. / 00:14 pūce apmeklēja. viena no ērgļiem stāvēja kreisajā pusē. Es domāju, ka tas bija Rika, viņa gulēja uz sāniem, kad kļuva tumšs. 00:14:56 a shadow ...
by ame
03 Jun 2019 10:06
Forum: Jūras ērglis
Topic: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)
Replies: 11842
Views: 882945

Re: Jūras ērgļi Durbē, 2019 (Milda un Raimis)

00.36 meža pūce sauc netālu, 00.38 viens no mazuļiem sit ar spārniem un lamājas,pūce noteikti pārbauda vai ir ņemams medījums🤔 kāpēc Milda klusē un nebaras,vai tiešām nav tuvumā? pūce liekas ka mātīte runā tepat netālu... Sveiki! / good morning! 00:38 a tawny owl ( Strix aluco ) visited the eaglets...

Go to advanced search